Hulp bij crisis

Natuurlijk kan iedereen wel eens boos worden, maar soms wordt de boosheid (structureel) afgereageerd op de partner en/of het kind. Hierdoor kan een acute crisissituatie ontstaan die direct moet worden opgelost. Jeugdformaat biedt crisisinterventies om de situatie thuis te stabiliseren.

Acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren 070 379 51 60 

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis via: 0800 2000.

Meldcode

In ons werk krijgen wij regelmatig te maken met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Soms kan het lastig te zijn om hier op een juiste manier op te gaan. Binnen Jeugdformaat wordt daarom gewerkt met de zogenaamde Meldcode. De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. In de meldcode krijgen zij handvatten om de signalen die op mishandeling kunnen duiden te herkennen, te duiden en effectief te reageren.  

Snelle interventie

Met de meldcode hebben wij een goed instrument om signalen van huiselijk geweld of kindermishandling tijdig te herkennen. Toch kan het thuis (acuut) escaleren. Bij een escalatie kunnen wij snel en flexibel een crisisinterventie doen. Er wordt zeer zorgvuldig naar de situatie gekeken om te zien welke oplossing het beste past bij de behoeften van de kinderen. Wij beschikken over verschillende instrumenten om een dergelijke crisisinterventie te kunnen doen; Ambulante spoedhulp, crisispleegzorg en crisisopvang in een van onze logeerhuizen. 

Cliënt aanmelden?

Wat bieden we

Crisispleegzorg

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op basis van de situatie word...

Crisis en spoedhulp

Soms is de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar. Bijvoorbeeld door kindermishan...