Hulp bij crisis

Natuurlijk kan iedereen wel eens boos worden, maar soms wordt de boosheid (structureel) afgereageerd op de partner en/of het kind. Hierdoor kan een acute crisissituatie ontstaan die direct moet worden opgelost. Jeugdformaat biedt crisisinterventies om de situatie thuis te stabiliseren.

Acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren 070 379 51 60 

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis via: 0800 2000.

Meldcode

In ons werk krijgen wij regelmatig te maken met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Soms kan het lastig te zijn om hier op een juiste manier op te gaan. Binnen Jeugdformaat wordt daarom gewerkt met de zogenaamde Meldcode. De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. In de meldcode krijgen zij handvatten om de signalen die op mishandeling kunnen duiden te herkennen, te duiden en effectief te reageren.  

Snelle interventie

Met de meldcode hebben wij een goed instrument om signalen van huiselijk geweld of kindermishandling tijdig te herkennen. Toch kan het thuis (acuut) escaleren. Bij een escalatie kunnen wij snel en flexibel een crisisinterventie doen. Er wordt zeer zorgvuldig naar de situatie gekeken om te zien welke oplossing het beste past bij de behoeften van de kinderen. Wij beschikken over verschillende instrumenten om een dergelijke crisisinterventie te kunnen doen; Ambulante spoedhulp, crisispleegzorg en crisisopvang in een van onze logeerhuizen. 

Cliënt aanmelden?

Wat bieden we

Crisispleegzorg

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op basis van de situatie word...

Crisis en spoedhulp

Soms is de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar. Bijvoorbeeld door kindermishan...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.