Crisisopvang in een logeerhuis

Het uithuisplaatsen van een kind is altijd een moeilijke beslissing, maar soms nodig. Voor kinderen waar de veiligheid direct in gevaar is bieden wij daarom jongeren tussen 12 en 18 jaar de mogelijkheid voor tijdelijke crisisopvang in een van onze logeerhuizen. 

Acute crisissituatie?

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren: 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren: 070 379 51 60

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Crisisopvang

Indien een kind of jongere niet terug kan naar huis, kan hij/zij tijdelijk worden opgevangen in een logeerhuis van Jeugdformaat. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er sprake is van verwaarlozing, mishandeling, eerwraak of loverboy problematiek. Een team van specialisten staat klaar om de jongere op te vangen en de ontstane situatie te de-escaleren en te stabiliseren.

Het normale leven

In een logeerhuis kan een jongere even op rustig op adem komen. De jongere kan in zijn of haar eigen tempo en los van eventuele stress proberen zijn of haar ‘normale’ leven weer gewoon op te pakken. Tijdens de periode dat een jongere bij ons verblijft kijken wij of hij of zij weer naar huis kan of dat zij wellicht bij vrienden of familie onderdak kan vinden.

24 uur per dag, 7 dagen per week opvang

In de regio Haaglanden is Jeugdformaat een van de weinige aanbieders die 24 uur per dag, 7 dagen per week crisisopvang biedt in een logeerhuis. Deze crisisvoorzieningen zijn een cruciaal onderdeel van ons aanbod voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De voorzieningen zijn:

  • breed en multi-inzetbaar (voor verschillende doelgroepen);
  • bieden geïntegreerde behandeling;
  • besteden altijd aandacht aan de belangrijkste probleemgebieden (waaronder verslaving).
Direct een client aanmelden voor deze hulp?