Crisisopvang in een logeerhuis

Het uithuisplaatsen van een kind is altijd een moeilijke beslissing, maar soms nodig. Voor kinderen waar de veiligheid direct in gevaar is bieden wij daarom jongeren tussen 12 en 18 jaar de mogelijkheid voor tijdelijke crisisopvang in een van onze logeerhuizen. 

Acute crisissituatie?

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren: 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren: 070 379 51 60

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Crisisopvang

Indien een kind of jongere niet terug kan naar huis, kan hij/zij tijdelijk worden opgevangen in een logeerhuis van Jeugdformaat. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er sprake is van verwaarlozing, mishandeling, eerwraak of loverboy problematiek. Een team van specialisten staat klaar om de jongere op te vangen en de ontstane situatie te de-escaleren en te stabiliseren.

Het normale leven

In een logeerhuis kan een jongere even op rustig op adem komen. De jongere kan in zijn of haar eigen tempo en los van eventuele stress proberen zijn of haar ‘normale’ leven weer gewoon op te pakken. Tijdens de periode dat een jongere bij ons verblijft kijken wij of hij of zij weer naar huis kan of dat zij wellicht bij vrienden of familie onderdak kan vinden.

24 uur per dag, 7 dagen per week opvang

In de regio Haaglanden is Jeugdformaat een van de weinige aanbieders die 24 uur per dag, 7 dagen per week crisisopvang biedt in een logeerhuis. Deze crisisvoorzieningen zijn een cruciaal onderdeel van ons aanbod voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De voorzieningen zijn:

  • breed en multi-inzetbaar (voor verschillende doelgroepen);
  • bieden geïntegreerde behandeling;
  • besteden altijd aandacht aan de belangrijkste probleemgebieden (waaronder verslaving).
Direct een client aanmelden voor deze hulp?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.