Hulp bij (echt)scheiding

Het aantal echtscheidingen in Nederland neemt elk jaar toe. Bij steeds meer echtscheidingen verloopt de communicatie moeizaam. Vaak zijn het de kinderen die hier het meeste last van hebben. Jeugdformaat biedt erkende programma’s en trainingen voor kinderen en ouders om beter om te gaan met de gevolgen van een (complexe) echtscheiding.

In Nederland maken per jaar ongeveer 70.000 kinderen een (echt-)scheiding mee. Jaarlijks hebben 16.000 kinderen ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders. Bewust of onbewust geven ouders hun kind(eren) namelijk een (actieve) bijdrage in die strijd. Dit kan voor kinderen blijvend sporen achterlaten. Gedragsproblemen nemen toe, zoals agressie en delinquent gedrag. Maar een complexe echtscheiding leidt ook tot lagere schoolprestaties, schooluitval en loyaliteitsconflicten. Voor een kind is het daarom belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust vindt en goed om kan gaan met beide ouders.

Onze hulp bij scheidingen

Onze specialistische hulpverleners bieden ondersteuning bij:

  • het oplossen van conflicten
  • het maken van goede afspraken
  • het verbeteren van de communicatie tussen de ouders

Jeugdformaat helpt ouders om het belang van hun kind centraal te stellen.

Met het erkende programma Ouderschap Blijft maken we beide ouders verantwoordelijk voor het uiteindelijke succes van de hulp. We werken aan een betere onderlinge communicatie. Dit betekent dat ouders samen goede afspraken maken en deze afspraken ook nakomen. Er is een lichte en een intensieve variant. 

Lees meer.

In onze aanpak staat het belang van de kinderen voorop. Voor verschillende leeftijdsgroepen werken wij met door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkende programma’s, zoals de Stoere Schilpadden (4 tot 6 jaar), Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar) en !JES het brugproject (8 tot 12 jaar). Er zijn ook verschillende workshops en themabijeenkomsten voor jongeren en hun ouders. 

Bekijk ons aanbod


Wat bieden we

Parallel Solo Ouderschap

In enkele gevallen is er sprake van blijvend hoog conflict en werken de interventies niet die zijn gericht op...

Ouderschap Blijft

Het aantal (echt)scheidingen in Nederland neemt elk jaar toe. Bij veel scheidingen verloopt de communicatie tu...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.