Hulp bij (echt)scheiding

Het aantal echtscheidingen in Nederland neemt elk jaar toe. Bij steeds meer echtscheidingen verloopt de communicatie moeizaam. Vaak zijn het de kinderen die hier het meeste last van hebben. Jeugdformaat biedt erkende programma’s en trainingen voor kinderen en ouders om beter om te gaan met de gevolgen van een (complexe) echtscheiding.

In Nederland maken per jaar ongeveer 70.000 kinderen een (echt-)scheiding mee. Jaarlijks hebben 16.000 kinderen ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders. Bewust of onbewust geven ouders hun kind(eren) namelijk een (actieve) bijdrage in die strijd. Dit kan voor kinderen blijvend sporen achterlaten. Gedragsproblemen nemen toe, zoals agressie en delinquent gedrag. Maar een complexe echtscheiding leidt ook tot lagere schoolprestaties, schooluitval en loyaliteitsconflicten. Voor een kind is het daarom belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust vindt en goed om kan gaan met beide ouders.

Onze hulp bij scheidingen

Onze specialistische hulpverleners bieden ondersteuning bij:

  • het oplossen van conflicten
  • het maken van goede afspraken
  • het verbeteren van de communicatie tussen de ouders

Jeugdformaat helpt ouders om het belang van hun kind centraal te stellen.

Met het erkende programma Ouderschap Blijft maken we beide ouders verantwoordelijk voor het uiteindelijke succes van de hulp. We werken aan een betere onderlinge communicatie. Dit betekent dat ouders samen goede afspraken maken en deze afspraken ook nakomen. Er is een lichte en een intensieve variant. 

Lees meer.

In onze aanpak staat het belang van de kinderen voorop. Voor verschillende leeftijdsgroepen werken wij met door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkende programma’s, zoals de Stoere Schilpadden (4 tot 6 jaar), Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar) en !JES het brugproject (8 tot 12 jaar). Er zijn ook verschillende workshops en themabijeenkomsten voor jongeren en hun ouders. 

Bekijk ons aanbod


Wat bieden we

Ouderschap Blijft

Circa 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding en dat percentage neemt in Nederland elk jaar toe. Va...