Ouderschap Blijft

Het aantal (echt)scheidingen in Nederland neemt elk jaar toe. Bij veel scheidingen verloopt de communicatie tussen ouders moeizaam: er zijn slepende meningsverschillen, spanningen of conflicten. Vaak hebben kinderen hier het meeste last van. Door de complexiteit van de scheiding komen ouders soms zelf niet tot een oplossing. Met Ouderschap Blijft biedt Jeugdformaat hulp.

Kenniscentrum Kind en Scheiding kenniscentrumkindenscheiding.nl
06 - 112 591 95 info@kenniscentrumkindenscheiding.nl
Ouderschap Blijft jeugdformaat.nl/ouderschap-blijft
088 - 352 00 00 info@jeugdformaat.nl

Ontwikkelingsproblemen kinderen bij scheiding

Onenigheid tussen ouders in geval van een (vecht)scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken hebben veel meer dan gemiddeld kans op het ontwikkelen van (psycho-)sociale problemen en problemen op school. Ook zijn vaker loyaliteitsproblemen richting ouders. 

Ouderschap Blijft

Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust en veiligheid vindt en goed kan omgaan met beide ouders. De specialistische hulpverleners van Jeugdformaat bieden:

  • ondersteuning bij het oplossen van conflicten;
  • het maken van goede afspraken;
  • het verbeteren van de communicatie tussen de ouders. 

Met de erkende methodiek Ouderschap Blijft helpen wij ouders om het belang van hun kind centraal te stellen. In het belang van het kind, is het belangrijk dat beiden ouders zich richten op de toekomst, niet op het verleden.

Ondersteuning op maat

Niet elke scheiding is hetzelfde. Sommige ouders zijn in staat om met een klein beetje ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Welke behoefte ouders en kinderen ook hebben, wij passen onze begeleiding hierop aan.

Ouderschap blijft is voor ouders waarbij de communicatie ernstig is verstoord, met name over het samen delen van de zorg en de opvoeding. De hulp richt zich onder meer op:

  • het herstellen van de communicatie;
  • het beperken van de risico’s voor de ontwikkeling van probleemgedrag bij het kind;
  • contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind of de kinderen.

De kinderen worden betrokken bij het traject.

  • We begeleiden de gesprekken tussen de ex-partners en zoeken naar een passende oplossing.
  • We werken aan herstel van het contact tussen (niet-verzorgende) ouders en kind(eren) en werken toe naar meer zelfstandigheid bij de omgang.

Een vaste, neutrale hulpverlener praat met de kind(eren) over de situatie en de hulp.

Direct een cliënt aanmelden voor Ouderschap Blijft
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.