Ouderschap Blijft

Circa 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding en dat percentage neemt in Nederland elk jaar toe. Vaak verloopt de scheiding goed, maar in steeds meer gevallen verloopt de scheiding uiterst moeizaam. Soms zijn de verhoudingen tussen ouders zo verstoord, dat kinderen er ernstig onder lijden.

Kenniscentrum Kind en Scheiding kenniscentrumkindenscheiding.nl
06 - 112 591 95 info@kenniscentrumkindenscheiding.nl
Ouderschap Blijft jeugdformaat.nl/ouderschap-blijft
088 - 352 00 00 info@jeugdformaat.nl

Ontwikkelingsproblemen kinderen bij scheiding

Onenigheid tussen ouders in geval van een (vecht)scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken hebben veel meer dan gemiddeld kans op het ontwikkelen van (psycho-)sociale problemen en problemen op school. Ook zijn vaker loyaliteitsproblemen richting ouders. 

Ouderschap Blijft

Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust en veiligheid vindt en goed kan omgaan met beide ouders. De specialistische hulpverleners van Jeugdformaat bieden:

 • ondersteuning bij het oplossen van conflicten;
 • het maken van goede afspraken;
 • het verbeteren van de communicatie tussen de ouders. 

Met de erkende methodiek Ouderschap Blijft helpen wij ouders om het belang van hun kind centraal te stellen. In het belang van het kind, is het belangrijk dat beiden ouders zich richten op de toekomst, niet op het verleden.

Ondersteuning op maat

Niet elke scheiding is hetzelfde. Sommige ouders zijn in staat om met een klein beetje ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Welke behoefte ouders en kinderen ook hebben, wij passen onze begeleiding hierop aan.

Download de brochure hier (PDF, 73kb) 

De lichte variant van Ouderschap blijft is voor ouders die moeite hebben met communiceren over het delen van de zorg en de opvoeding, maar wel gemotiveerd zijn om tot een oplossing te komen. In deze variant hebben ouders al wel een omgangsregeling met de kinderen. De hulp richt zich onder meer op:

 • het verbeteren van de onderlinge communicatie;
 • het bestendigen en/of verbeteren van de bestaande omgangsregeling;
 • het opstellen van een ouderschapsplan.

 

De intensieve variant van Ouderschap blijft is voor ouders waarbij de communicatie ernstig is verstoord, met name over het samen delen van de zorg en de opvoeding. De hulp richt zich onder meer op:

 • het herstellen van de communicatie;
 • het beperken van de risico’s voor de ontwikkeling van probleemgedrag bij het kind;
 • contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind of de kinderen.

De kinderen worden geheel of gedeeltelijk betrokken bij dit traject.

 • We begeleiden de gesprekken tussen de ex-partners en zoeken naar een passende oplossing.
 • We werken aan herstel van het contact tussen (niet-verzorgende) ouders en kind(eren) en werken toe naar meer zelfstandigheid bij de omgang.

Een vaste, neutrale hulpverlener praat met de kind(eren) over de situatie en de hulp.

Direct een cliënt aanmelden voor Ouderschap Blijft