Parallel Solo Ouderschap

In enkele gevallen is er sprake van blijvend hoog conflict en werken de interventies niet die zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders. In die situaties is het passend om de focus te gaan verleggen naar het eigen ouderschap. Hier kan Parallel Solo Ouderschap uitkomst bieden. 

Hoog conflict

In enkele gevallen is er sprake van blijvend hoog conflict en werken de interventies niet die zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders. In die situaties is het passend om de focus te gaan verleggen naar het eigen ouderschap. Hier kan Parallel Solo Ouderschap uitkomst bieden. 

Focus verschuiven

Bij Parallel Solo Ouderschap verschuift de focus van samenwerking naar de focus op het eigen ouderschap en de eigen ouder-kind relatie. Ouders gaan aan de slag met een eigen hulpverlener. Indien beide ouders een traject Parallel Solo Ouderschap volgen, vindt er geen onderling overleg plaats tussen de hulpverleners van ouders. Dit ter ondersteuning op de focus van het eigen proces. Het traject duurt circa 6 tot 8 maanden en telt ongeveer 10 gesprekken. De gesprekken vinden gemiddeld één keer per twee weken plaats.

Daarnaast vinden er, met toestemming van de ouders met gezag, maximaal 3 en maximaal 7 gesprekken plaats met de kind(eren). Deze gesprekken worden samen met het kind toegelicht aan ouders en hun hulpverlener. 

Doelen van het traject en de toelichting hierop:

  • De eigen grond als ouder is verstevigd

Verbinding maken met jouw eigen gedachten, gevoelens, waarden en behoeften, zodat je steviger kan blijven staan en mogelijk niet meer overspoeld raakt. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere dingen, zoals dat je meer keuzevrijheid ervaart in hoe je reageert op zaken, in hoe je jullie kind opvoedt en in welke regels je hierbij hanteert;

  • De verbinding tussen ouder en kind(eren) is verstevigd

De ouder-kind relatie staat centraal met als focus jullie kind, dat ook een relatie heeft met de andere ouder. Jullie kind blijft continue in beeld;

  • Ouder is in staat de-escalerend te communiceren met de andere ouder

Je bent in staat volgens de stappen van geweldloze communicatie te communiceren.

Lees hier de folder over Parallel Solo Ouderschap
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.