Hulp in het gezin

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat hij of zij thuis opgroeit. Maar niet in alle gezinnen gaat het opvoeden en opgroeien even makkelijk. Soms is professionele hulp nodig: lichte ondersteuning of intensievere hulp. Wat er ook nodig is, Jeugdformaat helpt altijd verder.

Ouders en kinderen kunnen met hun vragen in principe terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jeugdformaat is een belangrijke partner van deze CJG’s: bijna 100 gezinscoaches van Jeugdformaat werken in de verschillende jeugdteams. Zij ondersteunen ouders en kinderen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Onze gezinscoaches kijken en denken mee, geven advies en handelen. Soms gaat dat om kleine vragen, soms zijn de zorgen wat groter. Het CJG kan dan een beroep doen op de specialistische hulp van Jeugdformaat.

Hulp aan jongeren

Een groeiende groep jongeren ondervindt problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Soms zijn er ook problemen thuis. Jongerencoaching van Jeugdformaat ondersteunt die jongeren en begeleidt hen bij de dagelijkse uitdagingen. We versterken hun competenties en de praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te staan. Dat doen wij het liefst thuis, maar dat kan ook in een pleeggezin, gezinshuis of een logeerhuis

Voorkomen uithuisplaatsing en spoedhulp

Soms loopt de druk zo hoog op dat het noodzakelijk is om een gezin extra intensief te begeleiden. Wij doen er dan alles aan om te zorgen dat een crisis thuis wordt voorkomen. Als uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt, werkt ons team van Voorkomen Uithuisplaatsing aan het herstel van de  veiligheid thuis. Is de veiligheid van een kind acuut in gevaar? Dan zetten we ons team Ambulante Spoedhulp in, dat direct ingrijpt en de situatie thuis stabiliseert.

Wat bieden we

Jongerencoaching

Wij realiseren ons dat niet iedere jongere even stevig in zijn schoenen staat om problemen zelfstandig op te l...

Voorkomen uithuisplaatsing

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op, dat uithuisplaatsing van één kind of meerdere kinderen dreigt...

Ambulante spoedhulp

Soms loopt de situatie thuis uit de hand. De sfeer slaat om en verandert in een crisissituatie. Als de veiligh...