Hulp in het gezin

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat hij of zij thuis opgroeit. Maar niet in alle gezinnen gaat het opvoeden en opgroeien even makkelijk. Soms is professionele hulp nodig: lichte ondersteuning of intensievere hulp. Wat er ook nodig is, Jeugdformaat helpt altijd verder.

Ouders en kinderen kunnen met hun vragen in principe terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jeugdformaat is een belangrijke partner van deze CJG’s: bijna 100 gezinscoaches van Jeugdformaat werken in de verschillende jeugdteams. Zij ondersteunen ouders en kinderen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Onze gezinscoaches kijken en denken mee, geven advies en handelen. Soms gaat dat om kleine vragen, soms zijn de zorgen wat groter. Het CJG kan dan een beroep doen op de specialistische hulp van Jeugdformaat.

Hulp aan jongeren

Een groeiende groep jongeren ondervindt problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Soms zijn er ook problemen thuis. Jongerencoaching van Jeugdformaat ondersteunt die jongeren en begeleidt hen bij de dagelijkse uitdagingen. We versterken hun competenties en de praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te staan. Dat doen wij het liefst thuis, maar dat kan ook in een pleeggezin, gezinshuis of een logeerhuis

Voorkomen uithuisplaatsing en spoedhulp

Soms loopt de druk zo hoog op dat het noodzakelijk is om een gezin extra intensief te begeleiden. Wij doen er dan alles aan om te zorgen dat een crisis thuis wordt voorkomen. Als uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt, werkt ons team van Voorkomen Uithuisplaatsing aan het herstel van de  veiligheid thuis. Is de veiligheid van een kind acuut in gevaar? Dan zetten we ons team Ambulante Spoedhulp in, dat direct ingrijpt en de situatie thuis stabiliseert.

Wat bieden we

Trajectcoaching

Door middel van trajectcoaching wil Jeugdformaat inzetten op een soepele overgang van gesloten jeugdzorg naar...

Jongerencoaching

Wij realiseren ons dat niet iedere jongere even stevig in zijn schoenen staat om problemen zelfstandig op te l...

Voorkomen uithuisplaatsing

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op, dat uithuisplaatsing van één kind of meerdere kinderen dreigt...

Ambulante spoedhulp

Soms loopt de situatie thuis uit de hand. De sfeer slaat om en verandert in een crisissituatie. Als de veiligh...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.