Jongerencoaching

Wij realiseren ons dat niet iedere jongere even stevig in zijn schoenen staat om problemen zelfstandig op te lossen. Jongerencoaching van Jeugdformaat ondersteunt die jongeren en begeleidt hen bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Zo krijgen ze hun leven weer op de rit.

Wat doet een Jongerencoach?

Sommige jongeren ondervinden problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Soms zijn er ook problemen thuis. Wij helpen hen. Samen met de jongere maakt de Jongerencoach een toekomstplan. Daarin staan alle stappen die nodig zijn om in de toekomst beter om te gaan met de dagelijkse problemen. De jongere bepaalt zelf het succes van de begeleiding: hij of zij moet er voor openstaan en het vooral zelf doen. 

Bij het proces werken wij zoveel mogelijk samen met de ouders en andere mensen uit het netwerk. Is het netwerk klein? Dan helpen wij met opbouwen van een netwerk.

Onze aanpak is altijd maatwerk. We kijken wat een jongere nodig heeft. Waar loopt hij of zij tegenaan? Welke vaardigheden kan hij of zij ontwikkelen? Samen zetten we de eerste stappen en bouwen de begeleiding steeds verder af.

Jongerencoaching met Verblijf

Het liefst coachen we de jongere op de plek waar hij of zij zelf vaak is, zoals thuis of op school. Soms kan een jongere tijdelijk niet meer thuis wonen. Dan bieden wij een veilige woonplek in een pleeggezin, gezinshuis of logeerhuis . Hier vinden zij de veiligheid en rust die zij nodig hebben, zodat ze in hun eigen tempo en zonder stress aan de toekomst kunnen werken.

Coaching kan dus ook in een pleeggezin, gezinshuis of logeerhuis plaatsvinden. Tijdens de coaching bekijken we of een jongere weer naar huis kan, op zichzelf of bij vrienden of familie kan wonen. 

Download brochure

Meld een jongere direct aan voor Jongerencoaching
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.