Jongerencoaching

Wij realiseren ons dat niet iedere jongere even stevig in zijn schoenen staat om problemen zelfstandig op te lossen. Jongerencoaching van Jeugdformaat ondersteunt die jongeren en begeleidt hen bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Zo krijgen ze hun leven weer op de rit.

Wat doet een Jongerencoach?

Sommige jongeren ondervinden problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Soms zijn er ook problemen thuis. Wij helpen hen. Samen met de jongere maakt de Jongerencoach een toekomstplan. Daarin staan alle stappen die nodig zijn om in de toekomst beter om te gaan met de dagelijkse problemen. De jongere bepaalt zelf het succes van de begeleiding: hij of zij moet er voor openstaan en het vooral zelf doen. 

Bij het proces werken wij zoveel mogelijk samen met de ouders en andere mensen uit het netwerk. Is het netwerk klein? Dan helpen wij met opbouwen van een netwerk.

Onze aanpak is altijd maatwerk. We kijken wat een jongere nodig heeft. Waar loopt hij of zij tegenaan? Welke vaardigheden kan hij of zij ontwikkelen? Samen zetten we de eerste stappen en bouwen de begeleiding steeds verder af.

Jongerencoaching met Verblijf

Het liefst coachen we de jongere op de plek waar hij of zij zelf vaak is, zoals thuis of op school. Soms kan een jongere tijdelijk niet meer thuis wonen. Dan bieden wij een veilige woonplek in een pleeggezin, gezinshuis of logeerhuis . Hier vinden zij de veiligheid en rust die zij nodig hebben, zodat ze in hun eigen tempo en zonder stress aan de toekomst kunnen werken.

Coaching kan dus ook in een pleeggezin, gezinshuis of logeerhuis plaatsvinden. Tijdens de coaching bekijken we of een jongere weer naar huis kan, op zichzelf of bij vrienden of familie kan wonen. 

Meld een jongere direct aan voor Jongerencoaching