Voorkomen uithuisplaatsing

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op, dat uithuisplaatsing van één kind of meerdere kinderen dreigt. Om dat te voorkomen, gaat een van onze hulpverleners samen met het gezin aan de slag om snel de veiligheid te herstellen. Ouders en kinderen krijgen praktische tools om problemen het hoofd te bieden en het netwerk wordt geactiveerd. De hulp is praktisch en intensief: in de beginperiode is de hulpverlener veel aanwezig en draait vaak mee in het gezin.

Voorkomen uithuisplaatsing (VUHP) is praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. VUHP richt zich op:

 • het waarborgen van de veiligheid in het gezin
 • het vergroten van de zelfredzaamheid
 • het activeren van het netwerk

Onze hulp is gebaseerd op de vooraf vastgestelde bodemeisen voor het gezin en bestaat uit drie fases.

 1. Startfase: 
  Door intensief aanwezig te zijn en mee te doen in het gezin brengen we de veiligheid en het leervermogen van ouders en kinderen in kaart.
 2. Veranderfase: 
  We vergroten de competenties van de opvoeders en kinderen volgens de ‘Signs of Safety’ methode. We schakelen het netwerk in waar sprake is van onvoldoende leervermogen.
 3. Stabilisatie- en overdrachtsfase: 
  We kijken hoe het gezin samen met het netwerk problemen aanpakt en de veiligheid verbetert. In deze fase wordt vervolghulp of een benodigde behandeling ingezet.

VUHP is bedoeld voor gezinnen waarbij:

 • Lichtere hulp ontoereikend is.
 • De veiligheid van de kinderen in het geding is.
 • Er (vermoedelijke) gronden voor uithuisplaatsing aanwezig zijn.
 • Ouders beperkt zelfredzaam zijn.
 • Ouders pedagogisch onmachtig zijn.
 • (Geringe) motivatie bij ouders aanwezig is.

VUHP duurt 3 tot 6 maanden. Een hulpverlener is afwisselend 8 tot 20 uur per week in het gezin aanwezig.

De ondersteuning in het gezin kan ’s morgens, overdag en/of ’s avonds ingezet worden. Telefonisch is er ook ’s nachts en in het weekend een medewerker beschikbaar. Deze komt naar het gezin toe als dit nodig is.

Deze hulpvorm wordt gefinancierd door de gemeente. 

 1. Ga naar ons online aanmeldformulier
 2. Onze ambulant hulpverlener neemt contact op
 3. Als blijkt dat Voorkomen Uithuisplaatsing (VUHP) een passend aanbod is, vragen we om een beschikking / toeleidingsbrief / bepaling jeugdhulp / verleningsbesluit.
 4. De ambulant hulpverlener belt voor het plannen van het eerste contact
Heeft u vragen over VUHP? Bel met 06 - 153 595 47 of stuur een mail