Voorkomen uithuisplaatsing

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op, dat uithuisplaatsing van één kind of meerdere kinderen dreigt. Om dat te voorkomen, gaat een van onze hulpverleners samen met het gezin aan de slag om snel de veiligheid te herstellen. Ouders en kinderen krijgen praktische tools om problemen het hoofd te bieden en het netwerk wordt geactiveerd. De hulp is praktisch en intensief: in de beginperiode is de hulpverlener veel aanwezig en draait vaak mee in het gezin.

Voorkomen uithuisplaatsing (VUHP) is praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. VUHP richt zich op:

 • het waarborgen van de veiligheid in het gezin
 • het vergroten van de zelfredzaamheid
 • het activeren van het netwerk

Onze hulp is gebaseerd op de vooraf vastgestelde bodemeisen voor het gezin en bestaat uit drie fases. Bekijk deze hieronder of download brochure (PDF, 68 kb)

 1. Startfase: 
  Door intensief aanwezig te zijn en mee te doen in het gezin brengen we de veiligheid en het leervermogen van ouders en kinderen in kaart.
 2. Veranderfase: 
  We vergroten de competenties van de opvoeders en kinderen volgens de ‘Signs of Safety’ methode. We schakelen het netwerk in waar sprake is van onvoldoende leervermogen.
 3. Stabilisatie- en overdrachtsfase: 
  We kijken hoe het gezin samen met het netwerk problemen aanpakt en de veiligheid verbetert. In deze fase wordt vervolghulp of een benodigde behandeling ingezet.

VUHP is bedoeld voor gezinnen waarbij:

 • Lichtere hulp ontoereikend is.
 • De veiligheid van de kinderen in het geding is.
 • Er (vermoedelijke) gronden voor uithuisplaatsing aanwezig zijn.
 • Ouders beperkt zelfredzaam zijn.
 • Ouders pedagogisch onmachtig zijn.
 • (Geringe) motivatie bij ouders aanwezig is.

VUHP duurt 3 tot 6 maanden. Een hulpverlener is afwisselend 8 tot 20 uur per week in het gezin aanwezig.

De ondersteuning in het gezin kan ’s morgens, overdag en/of ’s avonds ingezet worden. Telefonisch is er ook ’s nachts en in het weekend een medewerker beschikbaar. Deze komt naar het gezin toe als dit nodig is.

Deze hulpvorm wordt gefinancierd door de gemeente. 

 1. Ga naar ons online aanmeldformulier
 2. Onze ambulant hulpverlener neemt contact op
 3. Als blijkt dat Voorkomen Uithuisplaatsing (VUHP) een passend aanbod is, vragen we om een beschikking / toeleidingsbrief / bepaling jeugdhulp / verleningsbesluit.
 4. De ambulant hulpverlener belt voor het plannen van het eerste contact
Informatie over VUHP? Bel het aanmeldteam 088-3520000 of stuur een mail
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.