Schoolmaatschappelijk werk

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun schoolcarrière af met een diploma. Maar niet voor iedereen is die weg vanzelfsprekend. Onze schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat geven advies en ondersteuning om problemen bij leerlingen sneller te signaleren en aan te pakken.

Diversiteit is groot

Voor een aantal leerlingen geldt dat extra ondersteuning in of buiten de klas nodig is. Problemen thuis of op school kunnen de schoolprestaties en participatie hinderen. Soms is de hulpvraag kortdurend en licht en binnen de school op te lossen. Soms is de vraag complex en wordt nauw samengewerkt met externe partners om een passend plan te maken. Wij verzorgen tevens opleidingen en trainingen voor kinderen, jongeren, docenten en zorgprofessionals.

Ontplooiing van talent

Op scholen, zowel basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs (ROC’s), zien wij dat problemen toenemen. Het aantal schoolverlaters groeit, steeds meer jongeren zitten thuis en volgen geen onderwijs meer of zitten financieel in de problemen. Wat de ondersteuningsbehoefte ook is wij vinden dat iedereen binnen zijn/haar eigen mogelijkheden het recht heeft om zijn/haar talenten maximaal te ontplooien.

Meer dan schoolmaatschappelijk werk

De groei van de problematiek vraagt ook om een verbreding van de kennis van onze schoolmaatschappelijk werkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en de toename van radicalisering. Het zijn complexe onderwerpen waarin onze schoolmaatschappelijk werkers goed thuis zijn. Schoolformaat heeft oog voor maatschappelijke vraagstukken, maar gaat veel verder.

Lees alles over onze schoolmaatschappelijk werkers
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.