Schoolmaatschappelijk werk

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun schoolcarrière af met een diploma. Maar niet voor iedereen is die weg vanzelfsprekend. Onze schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat geven advies en ondersteuning om problemen bij leerlingen sneller te signaleren en aan te pakken.

Diversiteit is groot

Voor een aantal leerlingen geldt dat extra ondersteuning in of buiten de klas nodig is. Problemen thuis of op school kunnen de schoolprestaties en participatie hinderen. Soms is de hulpvraag kortdurend en licht en binnen de school op te lossen. Soms is de vraag complex en wordt nauw samengewerkt met externe partners om een passend plan te maken. Wij verzorgen tevens opleidingen en trainingen voor kinderen, jongeren, docenten en zorgprofessionals.

Ontplooiing van talent

Op scholen, zowel basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs (ROC’s), zien wij dat problemen toenemen. Het aantal schoolverlaters groeit, steeds meer jongeren zitten thuis en volgen geen onderwijs meer of zitten financieel in de problemen. Wat de ondersteuningsbehoefte ook is wij vinden dat iedereen binnen zijn/haar eigen mogelijkheden het recht heeft om zijn/haar talenten maximaal te ontplooien.

Meer dan schoolmaatschappelijk werk

De groei van de problematiek vraagt ook om een verbreding van de kennis van onze schoolmaatschappelijk werkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en de toename van radicalisering. Het zijn complexe onderwerpen waarin onze schoolmaatschappelijk werkers goed thuis zijn. Schoolformaat heeft oog voor maatschappelijke vraagstukken, maar gaat veel verder.

Lees alles over onze schoolmaatschappelijk werkers