Opvang en wonen in een ander gezin

Hulp voor kinderen in moeilijke omstandigheden

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige gezinssituatie. In Nederland zijn er tienduizenden kinderen die onveilig opgroeien. Kinderen die thuis te maken hebben met stressvolle en moeilijke omstandigheden. Of zelfs met misbruik, verwaarlozing of geweld. Deze kinderen hebben hulp nodig. Met goede steun kan de schade - die deze kinderen vaak al opgelopen hebben - beperkt blijven.

Een veilige plek in een vervangend gezin

Voor de veiligheid en ontwikkeling van een kind is opvang in een vervangend gezin soms het beste alternatief. Jeugdformaat zoekt voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een geschikte plek. Het liefst in een alternatief gezin, passend bij de leefomstandigheden van het kind. Een plek waar zij kind kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij hun vertrouwen in zichzelf en in anderen weer kunnen opbouwen.

Afhankelijk van de situatie en problemen van het kind en/of de ouders bieden wij voor deze kinderen een plek in een pleeggezin of in een gezinshuis.

Wat bieden we

Pleegzorg

Er zijn in Nederland veel kinderen die opgroeien in stressvolle en moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld omd...

Gezinshuis

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opva...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.