Opvang en wonen in een ander gezin

Hulp voor kinderen in moeilijke omstandigheden

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige gezinssituatie. In Nederland zijn er tienduizenden kinderen die onveilig opgroeien. Kinderen die thuis te maken hebben met stressvolle en moeilijke omstandigheden. Of zelfs met misbruik, verwaarlozing of geweld. Deze kinderen hebben hulp nodig. Met goede steun kan de schade - die deze kinderen vaak al opgelopen hebben - beperkt blijven.

Een veilige plek in een vervangend gezin

Voor de veiligheid en ontwikkeling van een kind is opvang in een vervangend gezin soms het beste alternatief. Jeugdformaat zoekt voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een geschikte plek. Het liefst in een alternatief gezin, passend bij de leefomstandigheden van het kind. Een plek waar zij kind kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij hun vertrouwen in zichzelf en in anderen weer kunnen opbouwen.

Afhankelijk van de situatie en problemen van het kind en/of de ouders bieden wij voor deze kinderen een plek in een pleeggezin of in een gezinshuis.

Wat bieden we

Pleegzorg

Er zijn in Nederland veel kinderen die opgroeien in stressvolle en moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld omd...

Gezinshuis

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opva...