Pleegzorg

Er zijn in Nederland veel kinderen die opgroeien in stressvolle en moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van verwaarlozing. Of omdat er iemand in het gezin ernstig ziek is of overlijdt. Dan heeft een kind hulp en steun nodig. Voor de ontwikkeling van een kind is een plek in een pleeggezin dan het beste alternatief.

Opvang en wonen in een pleeggezin

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Pleegouders kunnen uit het netwerk van het kind komen, zoals een opa en oma, oom en tante of buren. Jeugdformaat heeft ook eigen pleegouders (bestandspleegouders). Zij kennen het kind nog niet. 

Jeugdformaat screent alle pleegouders. Ze worden daarna zorgvuldig voorgelicht en begeleid. Tegelijkertijd bieden we opvoedondersteuning aan de ouders. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat een kind weer thuis kan gaan wonen. 

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg voor diverse situaties. De vorm is afhankelijk van de behoefte van het kind.

Download brochure (PDF, 84kb)

Een kind woont voor korte of langere tijd 7 dagen per week bij zijn of haar pleegouders.

Soms zijn ouders en kind gebaat bij een regelmatige rustperiode. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Een pleegkind brengt in geval van weekendpleegzorg één of meerdere weekenden per maand door bij een pleeggezin en draait daar gewoon mee met de dagelijkse bezigheden. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen in leefgroepen, zodat ze een normale gezinssituatie kunnen ervaren.

Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan het in een crisispleeggezin worden opgevangen. In een periode van een paar dagen tot vier weken wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing voor het kind is. 

Voor wie is pleegzorg?

Kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Het gaat om kinderen en jongeren met lichte problematiek, waarvan de ouders bijvoorbeeld psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Duur van pleegzorg

Zo lang als nodig is.

Kosten van pleegzorg

Deze hulp wordt betaald door de gemeente. 

Perspectiefonderzoek

Het liefst willen we dat een kind thuis kan wonen bij de ouders. Soms is dit niet mogelijk en is het beter voor de ontwikkeling en veiligheid van een kind om (tijdelijk) in een pleeggezin te wonen. Wanneer de verwachting er is dat een kind weer bij de ouders kan gaan wonen op een later moment, kan er een perspectiefonderzoek gedaan worden. Bij een perspectiefonderzoek wordt de verwachting onderzocht: kan een kind in de toekomst weer bij de ouders wonen? 

Klik hier voor meer informatie over het perspectiefonderzoek.

Direct een jongere aanmelden voor pleegzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.