Pleegzorg

Er zijn in Nederland veel kinderen die opgroeien in stressvolle en moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van verwaarlozing. Of omdat er iemand in het gezin ernstig ziek is of overlijdt. Dan heeft een kind hulp en steun nodig. Voor de ontwikkeling van een kind is een plek in een pleeggezin dan het beste alternatief.

Opvang en wonen in een pleeggezin

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Pleegouders kunnen uit het netwerk van het kind komen, zoals een opa en oma, oom en tante of buren. Jeugdformaat heeft ook eigen pleegouders (bestandspleegouders). Zij kennen het kind nog niet. 

Jeugdformaat screent alle pleegouders. Ze worden daarna zorgvuldig voorgelicht en begeleid. Tegelijkertijd bieden we opvoedondersteuning aan de ouders. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat een kind weer thuis kan gaan wonen. 

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg voor diverse situaties. De vorm is afhankelijk van de behoefte van het kind.

Een kind woont voor korte of langere tijd 7 dagen per week bij zijn of haar pleegouders.

Soms zijn ouders en kind gebaat bij een regelmatige rustperiode. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Een pleegkind brengt in geval van weekendpleegzorg één of meerdere weekenden per maand door bij een pleeggezin en draait daar gewoon mee met de dagelijkse bezigheden. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen in leefgroepen, zodat ze een normale gezinssituatie kunnen ervaren.

Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan het in een crisispleeggezin worden opgevangen. In een periode van een paar dagen tot vier weken wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing voor het kind is. 

Voor wie is pleegzorg?

Kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Het gaat om kinderen en jongeren met lichte problematiek, waarvan de ouders bijvoorbeeld psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Duur van pleegzorg

Zo lang als nodig is.

Kosten van pleegzorg

Deze hulp wordt betaald door de gemeente. 

Direct een jongere aanmelden voor pleegzorg?