Intensief logeerhuis

Naast de reguliere logeerhuizen beschikt Jeugdformaat over verschillende intensieve logeerhuizen. Deze logeerhuizen zijn voor jongeren van twaalf jaar en ouder die extra structuur en begeleiding nodig hebben. 

Wij zien dat er nog steeds een grote groep jongeren (vanaf 12 jaar) is dat behoefte heeft aan nog meer structuur en begeleiding. Dit bieden wij de jongeren in onze intensieve logeerhuizen.

Jongeren in een intensief logeerhuis hebben voor hun leeftijd veel meegemaakt en op verschillende plekken gewoond. Veel van deze jongeren hebben gedragsstoornissen zoals ADHD, ODD, psychische problemen of een beneden gemiddeld IQ. Relaties en contacten met belangrijke personen, zoals familie, vrienden of leraren lopen hierdoor vaak stroef en zorgen op die manier voor extra problemen en zorgen. Hierdoor is het voor deze jongeren vaak lastiger om de dagelijkse taken in het leven uit te voeren en signalen op te pikken. 

Werken aan een doel

Als een jongere bij ons op de groep komt wonen, is er al een dossier opgebouwd en zijn er al doelen opgesteld waar de jongere bij ons op de groep aan moet en/of wil gaan werken. Vaak hebben zij zelf al een doel gesteld. Samen werken wij eraan om die doelen te realiseren.

Diagnostiek en behandeling

Wij zetten hierbij steeds meer in op diagnostiek en behandeling (met GGZ en LVB-experts). Zo bieden wij bijvoorbeeld opvang voor een groep jongeren die terugkomt uit de gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus, zoals Schakenbosch). Wij bieden hier ruimte aan jongeren met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking, zodat zij zich op een manier die beter bij hen past kunnen voorbereiden op resocialisatie.

Binnen de intensieve logeerhuizen wordt:

  • behandeling geïntegreerd;
  • gewerkt met vaste gezichten en vaste gespecialiseerde partners;
  • veel aandacht besteed aan de belangrijkste probleemgebieden (waaronder verslaving).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor intensief verblijf? Bel naar 088 – 352 00 00.

Direct een jongeren aanmelden voor een intensief logeerhuis?