Intensief logeerhuis

Naast de reguliere logeerhuizen beschikt Jeugdformaat over verschillende intensieve logeerhuizen. Deze logeerhuizen zijn voor jongeren van twaalf jaar en ouder die extra structuur en begeleiding nodig hebben. 

Wij zien dat er nog steeds een grote groep jongeren (vanaf 12 jaar) is dat behoefte heeft aan nog meer structuur en begeleiding. Dit bieden wij de jongeren in onze intensieve logeerhuizen.

Jongeren in een intensief logeerhuis hebben voor hun leeftijd veel meegemaakt en op verschillende plekken gewoond. Veel van deze jongeren hebben gedragsstoornissen zoals ADHD, ODD, psychische problemen of een beneden gemiddeld IQ. Relaties en contacten met belangrijke personen, zoals familie, vrienden of leraren lopen hierdoor vaak stroef en zorgen op die manier voor extra problemen en zorgen. Hierdoor is het voor deze jongeren vaak lastiger om de dagelijkse taken in het leven uit te voeren en signalen op te pikken. 

Werken aan een doel

Als een jongere bij ons op de groep komt wonen, is er al een dossier opgebouwd en zijn er al doelen opgesteld waar de jongere bij ons op de groep aan moet en/of wil gaan werken. Vaak hebben zij zelf al een doel gesteld. Samen werken wij eraan om die doelen te realiseren.

Diagnostiek en behandeling

Wij zetten hierbij steeds meer in op diagnostiek en behandeling (met GGZ en LVB-experts). Zo bieden wij bijvoorbeeld opvang voor een groep jongeren die terugkomt uit de gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus, zoals Schakenbosch). Wij bieden hier ruimte aan jongeren met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking, zodat zij zich op een manier die beter bij hen past kunnen voorbereiden op resocialisatie.

Binnen de intensieve logeerhuizen wordt:

  • behandeling geïntegreerd;
  • gewerkt met vaste gezichten en vaste gespecialiseerde partners;
  • veel aandacht besteed aan de belangrijkste probleemgebieden (waaronder verslaving).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor intensief verblijf? Bel naar 088 – 352 00 00.

Direct een jongeren aanmelden voor een intensief logeerhuis?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.