Opvang in JeugdzorgPlus

Verschillende jongeren binnen onze maatschappij hebben ernstige gedragsproblemen, in combinatie met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Lichtere vormen van hulp zijn niet gelukt. Zij lopen vast op verschillende levensgebieden en de ontwikkeling naar volwassenheid wordt ernstig beperkt. Deze jongeren kunnen terecht in Schakenbosch, een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongeren van 12 tot 18 jaar waar Jeugdformaat nauw samenwerkt met Ipse de Bruggen en Parnassioa Groep. 

Problematiek kinderen JeugdzorgPlus

Jongeren met deze problemen en beperkingen hebben niet alleen moeite met leren, maar ook met de verwerking van (sociale) informatie, het uitvoeren van praktische taken en de omgang en communicatie met anderen. Hierdoor kunnen ze zich agressief gedragen, zijn zij minder weerbaar dan anderen en/of raken zij sneller verslaafd. Bovendien groeien veel van deze jeugdigen op in gezinnen met verschillende (psycho-)sociale problemen. 

Gesloten setting

De problemen van deze jongeren zijn dermate ernstig dat verblijf binnen een JeugdzorgPlus-instelling noodzakelijk is. Soms is dat vrijwillig, soms onvrijwillig. De gesloten setting voorkomt dat de jongere zich onttrekt aan de zorg die hij of zij nodig heeft. In een veilige omgeving met een warm pedagogisch klimaat kan de jongere werken aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden.

De fase van gesloten behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden. De mate van geslotenheid stemmen we zorgvuldig af op de vraag en problematiek van de individuele jongere.

Wij investeren in een infrastructuur om jeugdigen die zijn behandeld, weer goed te laten functioneren in de maatschappij. Voortdurend staan we daarom in verbinding met de maatschappij. Binnen Jeugdformaat beschikken wij over intensieve open verblijfsvoorzieningen, waar jongeren voorzichtig verder werken aan hun leven in de maatschappij. 

Meer weten over JeugdzorgPlus? Bel naar 088 – 352 00 00.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.