Opvang in JeugdzorgPlus

Sommige jongeren hebben ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Veelal hebben zij daarnaast een lichte verstandelijke beperking. Soms zijn er ook psychiatrische problemen. Door deze problemen en beperkingen lopen zij vast op verschillende levensgebieden en wordt de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig beperkt. Deze jongeren kunnen terecht in Schakenbosch, een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongeren van 12 tot 18 jaar waar Jeugdformaat nauw samenwerkt met Ipse de Bruggen.

Problematiek kinderen JeugdzorgPlus

Jongeren met deze problemen en beperkingen hebben niet alleen moeite met leren, maar ook met de verwerking van (sociale) informatie, het uitvoeren van praktische taken en de omgang en communicatie met anderen. Hierdoor kunnen ze zich agressief gedragen, zijn zij minder weerbaar dan anderen en/of raken zij sneller verslaafd. Bovendien groeien veel van deze jeugdigen op in gezinnen met verschillende (psycho-)sociale problemen. 

Gesloten instelling

De problemen van deze kinderen zijn dermate ernstig dat verblijf binnen een JeugdzorgPlus-instelling  noodzakelijk is. Soms is dat vrijwillig, soms onvrijwillig. De gesloten setting voorkomt dat de jongere zich onttrekt aan de zorg die hij of zij nodig heeft en biedt de jongere zo een veilige plek om aan zichzelf te werken. 

De fase van gesloten behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden. De mate van geslotenheid stemmen we zorgvuldig af op de vraag en problematiek van de individuele jongere.

Wij investeren in een infrastructuur om jeugdigen die zijn behandeld, weer goed te laten functioneren in de maatschappij. Voortdurend staan we daarom in verbinding met de maatschappij. Binnen Jeugdformaat beschikken wij over intensieve open verblijfsvoorzieningen, waar jongeren voorzichtig verder werken aan hun leven in de maatschappij. 

Meer weten over JeugdzorgPlus? Bel naar 088 – 352 00 00.

Een jongere aanmelden voor JeugdzorgPlus?