Effectiviteit

Goede kwaliteit van zorg

Bij Jeugdformaat vinden we het belangrijk dat we de best mogelijke hulp bieden aan iedere jeugdige en zijn/haar ouder(s). Daarvoor is het nodig om te weten wat onze hulp oplevert. Dit doen wij door de resultaten van de hulp en de ervaring van cliënten te meten, om onze hulp zo te blijven verbeteren. 


  • In hoeverre de doelen zijn behaald;
  • In hoeverre het functioneren van de cliënt is toegenomen;
  • In hoeverre de cliënt aan het eind zonder hulp verder kan;
  • In hoeverre de cliënt tevreden was over de hulp;
  • Met welke reden de hulp is beëindigd.

Onze hulpverleners stellen samen met de cliënten aan het begin van de hulp doelen op, die tussentijds en aan het einde worden gescoord. Ook ontvangen cliënten, hun netwerk en onze hulpverleners vragenlijsten via de mail die helpen de resultaten inzichtelijk te maken. 

Samen met hogescholen en universiteiten doen we ook onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde hulpvormen, om zo te bepalen wat goed werkt en waar nog verbetermogelijkheden liggen.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.