Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid Holland

Als de gesprekken naar jouw mening onvoldoende helpen, of als het probleem te groot is, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland.

De leden van deze externe klachtencommissie werken niet bij Jeugdformaat en zijn onafhankelijk. Zij hebben een geheimhoudingsplicht; dat wil zeggen dat zij niets over jouw klacht vertellen aan anderen die er niets mee te maken hebben.

In het klachtenreglement staat precies beschreven hoe de Klachtencommissie werkt, wie een klacht kan indienen en waarover een klacht kan worden ingediend.

Klachtbehandeling

De belangrijkste stappen voor het indienen en de behandeling van een klacht zijn:

 1. Om een goed beeld te krijgen van uw klacht en de omstandigheden heeft de klachtencommissie een klachtenformulier. Vul dit klachtenformulier zo volledig mogelijk in. U heeft ook de mogelijkheid bijlagen toe te voegen.
  Voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht kun je terecht bij Jeugdstem. De mensen van Jeugdstem werken niet voor Jeugdformaat. Zij kunnen jou helpen bij de voorbereiding en het voeren van het klachtgesprek. Zo bereik je Jeugdstem: 
  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
 2. De Klachtencommissie ontvangt het klachtformulier het liefst per e-mail: 
  secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl.
  Als e-mailen niet kan, kun het formulier per post verstuurd worden naar
  Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland 
  postbus 258
  3000 AG Rotterdam.
 3. Degene tegen wie je de klacht richt, krijgt van de Klachtencommissie de klacht toegestuurd en reageert daar schriftelijk op (het verweerschrift). Die reactie ontvang je zelf ook via de Klachtencommissie.
 4. De Klachtencommissie nodigt jou en degene tegen wie je de klacht richt uit voor een hoorzitting.
  Tijdens de hoorzitting geeft de Klachtencommissie jou en de beklaagde de gelegenheid om over de klacht en het verweer te praten, en om vragen van de commissie te beantwoorden.
 5. De Klachtencommissie geeft binnen acht weken een oordeel en eventuele aanbevelingen (uitspraak).

Meer informatie

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.