Samenwerking en partners

Sommige jongeren en hun ouders hebben naast problemen met opgroeien en opvoeden, ook andere problemen. Om hen zo goed mogelijk te helpen, werken wij samen met andere organisaties.  Zo voorkomen wij dat zij tussen de wal en het schip terechtkomen.

Door kennis en ervaring te bundelen, versterken en verbreden wij ons zorgaanbod. We ontwikkelen samen met onze partners in de jeugdzorg nieuwe zorgvormen. Een aantal voorbeelden van onze samenwerkingen:

Behandelcentrum Schakenbosch 

Jeugdformaat en Ipse de Bruggen bieden gezamenlijk behandelcentrum Schakenbosch in Leidschendam. Hier wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 

JeugdzorgPlus-instelling JJC

JJC is een gesloten JeugdzorgPlus-instelling en onderdeel van Schakenbosch. Het is een initiatief van De Jutters en Jeugdformaat. Bij JJC wonen jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedragsproblemen en psychiatrische problemen, die gedwongen uit huis zijn geplaatst. JJC biedt een unieke combinatie van behandelen, opvoeden en onderwijs.

Centra voor Jeugd en Gezin 

Wij zijn partner van Centrum Jeugd en Gezin Den Haag , Centrum voor Jeugd en Gezin Leidschendam-Voorburg , Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Delfland , Keerpunt (Delft) en Meerpunt (Zoetermeer). We werken ook nauw samen met de Centra voor Jeugd en Gezin in de andere gemeenten in Haaglanden.

Integraal Ambulant Team (IAT) 

Het IAT is een samenwerking waarin Ipse de Bruggen, GGZ Delfland en Jeugdformaat integrale specialistische hulp bieden. We bundelen ondersteuning en behandeling bij licht verstandelijke beperking, psychiatrische behandeling en opvoedhulp in één team. Daardoor is er echt sprake van ‘één gezin, één plan’. Het integrale aspect zorgt ervoor dat we sneller, beter en effectiever te werk gaan.

Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum)

Een groeiende groep kinderen in een pleeggezin of gezinshuis heeft te maken met een chronisch trauma. Het trauma zorgt er steeds vaker voor dat zij uitvallen en niet langer in het gezin kunnen blijven wonen. Om dit te voorkomen hebben Intermetzo Polikliniek Haaglanden en Jeugdformaat een gezamenlijk programma ontwikkeld om uitval in gezinsopvang te voorkomen.

De Jutters

We werken intensief samen met  De Jutters, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie . De Jutters diagnosticeert en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen. 

Gezinshuis.com

Kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen worden bij voorkeur opvangen in een gezinssituatie. Soms is dat een gezinshuis. Hiervoor werken we samen met Gezinshuis.com. Kinderen die vanuit Jeugdformaat ondergebracht worden in een gezin via Gezinshuis.com, krijgen de zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen van Jeugdformaat.

Daghulp

Kinderen die hulp krijgen bij Jeugdformaat kunnen door reguliere kinderopvangorganisaties opgevangen worden. Vanuit Jeugdformaat bieden wij samen met onze partners dan de extra hulp en begeleiding die nodig is. We werken samen met DAK kindercentra (Den Haag) en Kinderopvang Okidoki (Westland). Samen zorgen we ervoor dat de kinderen in hun eigen omgeving mee kunnen doen in het alledaagse leven. 

Boven Stedelijk Jongeren Platform (BSJP)

Het BSJP biedt jou direct hulp bij het oplossen van het probleem in een casus. Het BSJP doet dit door het uitvoeren van de volgende taken.

Samenwerking maatschappelijke organisaties

Voor de toekomst van jongeren is het essentieel dat zij zoveel mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Daarom werken we samen met verschillende organisaties in de regio Haaglanden op het gebied van (vrijwilligers)werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld: Stichting MooiStichting Mara, Studentenkarwei, Voor Welzijn, Vestia, Staedion, Jobstap en verschillende jeugd- en buurtcentra.