Vacature

Ambulant hulpverlener gezinshuizen

Ben jij de professional die goed kan samenwerken met meerdere partijen en kan binden?

28-32 uur

Soms zijn gedragsproblemen bij een kind zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opvang in een gezinshuis is dan het beste alternatief. Want in een gezinssituatie kan een kind zich het beste ontwikkelen. In een gezinshuis biedt een gezinshuisouder opvang aan maximaal vier kinderen in een privéwoning of op een locatie van Jeugdformaat. Een kind woont vaak enkele maanden tot jaren in een gezinshuis. De duur is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de ontwikkeling.

Als ambulant hulpverlener gezinshuizen ondersteun je gezinshuisouders bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Het gaat om kinderen/jongeren met zwaardere (gedrags-)problemen, waar veelal sprake is van hechtings-, verslavings- en gedragsproblemen. Samen met gezinshuisouders, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers maak je plannen voor de aanpak van complexe problemen en bewaak je het leefklimaat in de gezinshuizen.

Je bent allround inzetbaar (ongeacht leeftijd en problematiek van het kind). Je regisseert het hele hulpverleningstraject dat gekoppeld is aan het verblijf in het gezinshuis. Je begeleidt het formele en informele netwerk, waaronder ook het weekendnetwerk. Jouw werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Je straalt zelfvertrouwen uit en weet je goed te positioneren als een volwaardig gesprekspartner naar alle partijen. Je kan de hulp en ondersteuning structureren en organiseren voor alle betrokkenen. Je bent in staat tot meerzijdige partijdigheid en ben je je ervan bewust dat de cliënt niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een groter geheel: het kind, gezinshuisouders, biologische ouders en het netwerk eromheen. Je bent betrokken, je kunt je verplaatsen in verschillende belangen van betrokkenen, je bent gestructureerd en weet professionele afstand te bewaren.

Het hulpverleningstraject binnen gezinshuizen wordt op maat afgestemd. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling van kinderen, het vergroten van de vaardigheden van biologische ouders en het verbeteren van onderlinge communicatie met als doel dat het kind weer terug naar huis gaat en het biologische gezin -met steun van mensen uit de omgeving- verder kan. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gekeken of het kind elders in het eigen netwerk kan worden geplaatst of naar een pleeggezin kan. Wanneer dit ook niet mogelijk of wenselijk is dan kan een kind in principe tot 21 jaar in het gezinshuis blijven wonen en vanuit daar naar een zelfstandigheid worden begeleid.

Wij vragen:

  • Een afgeronde HBO-opleiding (Social Work, SPH, MWD, Pedagogiek, Psychologie);
  • Minimaal drie jaar werkervaring in de jeugdzorg;
  • Een SKJ goedgekeurde inschrijving in het beroepsregister voor HBO-jeugdzorgwerkers;
  • Kennis van het hulpverleningsaanbod en methodieken (Jongeren coaching, Signs of Safety, hechting, trauma en systeemgericht werken). Of bereid zijn deze cursussen zsm te volgen;
  • Verder is het voor de functie van belang dat je in de regio Haaglanden woont en kennis hebt van de sociale kaart. Ook ben je bereid tot het deelnemen aan onze bereikbaarheidsdiensten.

Dan krijg je van ons:

  • Alle vrijheid en verantwoordelijkheid om het werk vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid uit te voeren. Jij weet immers wat wél en niet werkt;
  • Ruimte om te sparren of advies te vragen aan je collega of leidinggevende;
  • Een salaris tussen de €2.817,- en €4.207,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur);
  • Recht op een vakantietoeslag van 8%, een pensioenregeling via PFZW, reiskostenvergoeding, fietsenplan en kortingen op verzekeringen;
  • Eindejaarsuitkering van 8,3%, 200 verlofuren (bij 36 uur) en een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering van € 20,- bruto per maand, gedeeltelijke doorbetaling bij opname ouderschapsverlof;
  • Volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen met trainingen via de Jeugdformaat Academie.

Bij Jeugdformaat krijg je een tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gelijkblijvende economische omstandigheden. Het overleggen van een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de SKJ-registratie (Jeugdzorgwerker / Jeugd- en gezinsprofessional) zijn voorwaarden voor je aanstelling.

Heb je interesse in deze vacature?

Stuur dan je motivatiebrief en CV via de knop ‘solliciteer’. Voor vragen kun je bellen met Richard Toussain, manager zorg, 06-11751473.

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. Zodra we de beste kandidaten hebben gevonden, sluiten we de vacature.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.