Aangescherpte maatregelen coronavirus en hulp van Jeugdformaat

Op 12 maart zijn de landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt.


Jeugdformaat volgt richtlijnen van het RIVM en de GGD. We houden dan ook goed in de gaten wat er landelijk wordt geadviseerd. Op dit moment is er geen reden om ongerust te zijn. Voor de hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen geldt dat de deze op dit moment gewoon voortgezet wordt. De gezondheid van onze cliënten en medewerkers heeft onze topprioriteit.

Hulp door onze ambulant hulpverleners

Voor onze ambulant hulpverleners geldt dat als zij geen gezondheidsklachten hebben, zij niet in een risicogebied zijn geweest en niet in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus, zij de hulp gewoon voortzetten. Het kan zijn dat afspraken de komende periode misschien vaker telefonisch of digitaal zullen plaatsvinden. Dat doen we alleen als dat kan. Is dat niet mogelijk, dan gaat de afspraak zoals gepland gewoon door. We vragen wel of ouders als hun kind(eren) of zij zelf gezondheidsklachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts vooraf telefonisch contact met de hulpverlener op te nemen. Op dat moment wordt dan in overleg bekeken wat de beste manier is om de hulp door te laten lopen.

Begeleiding van kinderen op onze daghulpgroepen

De daghulpgroepen volgen de lijn van de scholen, als de scholen dichtgaan, sluiten de daghulpgroepen ook. Als de daghulpgroepen worden gesloten, worden ouders hierover geïnformeerd. Voor de begeleiding van kinderen geldt dat als medewerkers geen gezondheidsklachten hebben, zij niet in een risicogebied zijn geweest en niet in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus, zij gewoon op de groep staan. Ook het beleid met betrekking tot het wel of niet brengen van kinderen ligt in lijn met het landelijke beleid voor scholen. Heeft een kind klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan vragen wij ouders/verzorgers kinderen thuis te houden en contact op te nemen met de begeleiders van de groep over wat te doen.

Begeleiding van jongeren in onze logeerhuizen

Voor de begeleiding van jongeren in onze logeerhuizen geldt dat als medewerkers geen gezondheidsklachten hebben, zij niet in een risicogebied zijn geweest en niet in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus, zij gewoon op de groep staan. Krijgt een jongere in de thuissituatie klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts bijvoorbeeld tijdens het weekend, dan vragen we contact op te nemen met de begeleiding van de groep voordat een jongere weer naar de groep komt. Er wordt dan met de groepsleiding overlegd over wat te doen.

Als er in de komende tijd wel medewerkers of cliënten van Jeugdformaat zijn, die besmet zijn met het coronavirus, dan informeren wij ouders/verzorgers van cliënten zo snel mogelijk over wat de maatregelen zijn die we nemen. Dit zal altijd in overleg met de GGD gaan en per geval bekeken worden.

De maatregelen gelden vooralsnog tot 1 april 2020. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.