Ber Bosveld nieuw lid Raad van Toezicht Jeugdformaat

Ber Bosveld, lid van de Directieraad van woningcorporatie Ymere, is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Jeugdformaat. Bosveld heeft in zijn loopbaan een uitgebreide bestuurlijke ervaring opgebouwd waarin het bereiken van zichtbaar resultaat dat bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt centraal staat. 

 “De jeugd heeft mij in al haar facetten altijd gefascineerd. Zij zijn onze toekomst en daar zet ik mij graag voor in”, aldus Ber Bosveld, zelf vader van 4 kinderen. Ber Bosveld heeft een brede maatschappelijke blik. “Zorgaanbieders als Jeugdformaat staan in het middelpunt van de publieke belangstelling. De maatschappelijke verwachtingen zijn groot en divers. Dat vraagt voortdurend om het maken van zorgvuldige afwegingen”, vertelt hij.

Raad van Toezicht compleet

"We zijn erg blij dat deze ervaren bestuurder met veel expertise op het gebied van financiën, vastgoed en ICT als opvolger van Nico Moerman toetreedt tot onze Raad van Toezicht. De Raad van toezicht is nu weer compleet", aldusIngrid Holla, voorzitter Raad van Toezicht van Jeugdformaat.  

Naast Ber Bosveld bestaat de Raad van Toezicht uit vier deskundigen; voorzitter Ingrid Holla en leden: Jolanda Buwalda, José Manshanden en Jan van Merwijk.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.