Commissie-Rouvoet wil 'scheidingsloket' in gemeenten

André Rouvoet sprak de afgelopen periode, als vervolg op de 'Divorce Challenge', met allerlei partijen die bij een scheiding betrokken kunnen zijn, zoals hulpverleners, gemeenten en ouders en jongeren zelf. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding was ook aanwezig bij de gesprekken van het Platform Scheiden zonder schade. Het uitgangspunt van het platform was uiteraard 'scheiden zonder schade'. Hoewel scheiden zonder schade volgens André Rouvoet een 'utopie' is, is er wel uitvoerig onderzoek gedaan naar hoe de schade is te beperken. Het rapport met de adviezen werd gisteren aangeboden aan de ministers Dekker en De Jonge.

Een van de aanbevelingen uit het rapport: een scheidingsloket in iedere gemeente. In de regio Haaglanden vervult het Kenniscentrum Kind en Scheiding van Jeugdformaat en Schoolformaat deze rol al sinds mei 2017. Vanuit het Kenniscentrum wordt ook actief samengewerkt met regionale samenwerkingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld het Scheidingspunt in Zoetermeer. Lees ook het artikel op nos.nlnrc.nl en nu.nl.