Doe mee aan de groenlicht-walk in Rijswijk

Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Op 3 november trappen we de Week af met de #groenlicht-walk in Rijswijk. Ben je geïnteresseerd in pleegzorg? Of draag je pleegzorg een warm hart toe? Loop dan mee, krijg informatie van medewerkers van Jeugdformaat en hoor direct ervaringen van pleeggezinnen.

Samen zetten we het licht op groen voor alle kinderen die pleegzorg nodig hebben!

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Voor kinderen die wachten op pleegzorg staat ‘het licht op rood’. Zij kunnen zich niet evenwichtig ontwikkelen. Landelijk zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren er 2647 aanmeldingen, ruim 850 te weinig. In de regio Haaglanden zijn we op zoek naar 60 nieuwe pleegouders.

Tijdens de Week van de Pleegzorg van 3-10 november vragen we hier landelijk aandacht voor, onder het motto: #groenlicht. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. Ook wordt er in die periode op allerlei andere manieren extra aandacht voor pleegzorg gevraagd.

De #groenlicht-walk

Met de #groenlicht-walk vragen we in de Haagse regio op een sfeervolle manier aandacht voor pleegzorg. Onder het motto ‘walk en talk’ kunnen geïnteresseerden tijdens de wandeling vragen stellen aan de deelnemende pleeggezinnen en medewerkers van Jeugdformaat.

De loop start vanaf de Rijkswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10, om 18.30 uur. Wethouder Larissa Bentvelzen van de gemeente Rijswijk steekt samen met een pleeggezin het groene licht aan bij de Schouwburg en geeft het startsein. Alle deelnemers krijgen een lichtje mee en er zijn versnaperingen. Rond 19.30 uur zijn we weer terug bij de Schouwburg.

Loop je mee? Super! Meld je aan via het formulier.

Wil je graag meer informatie over pleegzorg én eraan bijdragen aandacht te vestigen op pleegzorg? Doe mee met de walk! Kinderen zijn ook van harte welkom. En nodig gerust vrienden of kennissen uit om mee te lopen.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.