Dringende oproep aan gemeenten: er is sneller plek nodig voor alleenreizende kinderen en jongeren

Gepubliceerd op: 28 juni 2023

Het COA, Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen – en de contractpartners van Nidos (waaronder Jeugdformaat) roepen gemeenten gezamenlijk op om eerder dan gepland dit jaar opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen.

Op dit moment is dagelijks vrijwel ieder bed voor alleenreizende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar bij het COA en Nidos bezet. Dit speelt in het hele land en wordt heel zichtbaar in Ter Apel waar de maximale opvangcapaciteit voor deze jongeren dagelijks onder druk staat. Tanno Klijn, bestuurder bij Nidos: “Als er niet snel meer opvang voor deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen beschikbaar komt, bestaat het risico dat een grote groep kinderen en jongeren tijdens de zomer van 2023 geen bed, bescherming en begeleiding heeft. Het COA en Nidos verzoeken daarom gemeenten dringend hen te helpen om dit te voorkomen door de geplande huisvesting voor deze kinderen en jongeren in gemeenten sneller te realiseren.

Beschikbare bedden

De instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is in de maanden april en mei hoger geweest dan de maanden ervoor en zal naar verwachting de komende periode verder toenemen. De hoeveelheid beschikbare  bedden voor deze doelgroep loopt steeds verder achter op wat nodig is. Met de huidige instroom zal de opvang niet toereikend zijn om alle jongeren een bed en begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast bestaat een groot deel van de huidige COA-locaties uit noodopvang en is dus (zeer) tijdelijk. Ook voor deze locaties dienen duurzame plekken gevonden te worden

Breed ondersteund

Om die reden roepen het COA, Nidos en de contractpartners van Nidos (waaronder Jeugdformaat) nu gemeenten in heel Nederland op om eerder de geplande opvang te realiseren. COA-bestuurder Joeri Kapteijns: “Ik ben erg enthousiast over de steun voor onze oproep van veel partijen in Nederland die betrokken zijn bij de opvang, begeleiding en hulpverlening aan alleenreizende kinderen en jongeren. Hieronder zijn ook de nodige burgemeesters en wethouders, dat zegt alles over de noodzaak om tot actie te komen op de korte termijn."

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.