Een half jaar Jeugdformaat academie: ‘Door de trainingen voel ik me nog zekerder in mijn werk’

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021

Sinds een half jaar heeft Jeugdformaat een eigen opleidingscentrum: de Jeugdformaat academie. Vanuit deze academie worden de hulpverleners van Jeugdformaat opgeleid en bijgeschoold, maar ook externe partijen kunnen trainingen inkopen. De trainers van de Jeugdformaat academie hebben zelf een achtergrond in de jeugdhulpverlening, en delen graag hun kennis met de buitenwereld. Leidinggevende Femke de Groot vertelt er meer over. Ook gedragswetenschapper Elisabeth Hogelink, die onlangs de training Hechtingsgerichte Systeemtherapie volgde, deelt haar ervaring.

De Jeugdformaat academie is ontstaan vanuit de grote interne opleidingsbehoefte, vertelt Femke de Groot. ‘Daarom is ons opleidingsplan ook direct gebaseerd op de behoefte van medewerkers. Die behoefte hebben we uitgebreid geïnventariseerd: wat willen ze leren? Wat vinden ze lastig? Bovendien moeten jeugdhulpverleners voor hun beroepsregistratie punten halen. Om dat voor hen makkelijker te maken, zijn wij zelf die geaccrediteerde trainingen gaan faciliteren.’

Kennis opfrissen en aanvullen

Inmiddels ligt er een uitgebreid trainingsprogramma. Een aantal voorbeelden: traumasensitief werken, oplossingsgericht werken, omgaan met hechtingsproblematiek en krachtig positioneren. Femke: ‘Deze onderwerpen zijn dus direct aangedragen door onze jeugdhulpverleners. In ambulante begeleiding en op woon- en behandelgroepen komen ze veel kinderen met trauma’s of hechtingsproblematiek tegen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze hulpverleners de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben om de beste hulp te bieden, en dat hun kennis ook wordt opgefrist en aangevuld. De academie maakt dit mogelijk.’

Externe trainers 

Als er behoefte is aan een training die niet in het aanbod van de academie zit, dan wordt daar ook in meegedacht. ‘Zo kopen we ook trainingen in. Zoals laatst, met de training Hechtingsgerichte Systeemtherapie. Dat is een geaccrediteerde training voor gedragswetenschappers die we zelf niet aanbieden. Die training hebben we toen laten verzorgen door externe trainers,’ vertelt Femke. Een van de gedragswetenschappers die de training volgde, is Elisabeth Hogelink. Haar reden om de training te volgen, was een verschuiving in haar werkzaamheden. ‘Eerst werkte ik, ook vanuit Jeugdformaat, als klinisch kinder- en jeugdpsycholoog binnen het onderwijs,’ vertelt ze. ‘Daar werkte ik veel met kinderen en tieners, maar weinig met ouders. Sinds kort ben ik overgestapt naar daghulp en gezinshuizen. Nu kom ik veel meer met (gezinshuis)ouders in aanraking. Dat is even wennen. Daarom gaf ik me op voor deze training.’

Nieuwe taal

De training is Elisabeth goed bevallen, vertelt ze. ‘Ik was op zoek naar handvatten bij het vertalen van de behandeling naar ouders toe. Dus ouders kunnen meenemen in de behandeling en ook hen psycho-educatie geven zodat ze hun kind en de problematiek goed kunnen begrijpen. Deze training gaf hiervoor ontzettend concrete hulp waar ik direct mee aan de slag kan. We leerden om een hechtingssituatie visueel te maken met poppetjes. Tijdens de behandeling laat je het kind dan met legopoppetjes de verhoudingen in het gezin neerzetten. Dus bijvoorbeeld een oma dichtbij, ouders verder weg, en de gezinshuisouder daar tussenin. Vervolgens ga je hierover in gesprek. De poppetjes zijn hierin eigenlijk een hele nieuwe taal. Een ontzettend concreet handvat om een gesprek over de hechtingssituatie een stuk duidelijker te maken.’

Inhoudelijk én praktisch

Het is niet de eerste training die Elisabeth volgde via de Jeugdformaat academie. ‘Eerder volgde ik al de training Handelingsgerichte Diagnostiek. Ook een ontzettend sterke cursus. En binnenkort heb ik nog een training over hechting op de planning staan. Als behandelaar wil ik de allerbeste zorg geven die het kind en zijn of haar ouders echt verder helpt. Daarvoor is het belangrijk om te blijven leren. Dat kan bij de academie. Mijn inhoudelijke kennis op wetenschappelijk gebied wordt opgefrist, maar ik krijg ook praktische handelingsadviezen die ik direct kan meenemen in mijn werkweek. Het resultaat: door de trainingen voel ik me nog zekerder in mijn werk.’

Wil je meer lezen over de Jeugdformaat academie, of zelf een training inkopen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.