Een kijkje in het gezinshuis van gezinshuisouder Daniella

Gepubliceerd op: 19 april 2023

In ‘Een kijkje in het gezinshuis’ vertellen onze gezinshuisouders over wat zij zoal beleven in hun gezinshuis. In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Bij Jeugdformaat geloven we dat kinderen het beste in een gezinsverband op kunnen groeien. In een gezinshuis krijgen kinderen professionele begeleiding van gezinshuisouders. Daniella is al bijna drie jaar een van onze gezinshuisouders. In augustus 2022 is zij gestart met een gezinshuis intensief speciaal voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Dat de kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen blijft voor hen een groot gemis, maar deze gevoelens mogen er zijn en Daniella steunt ze hierin. 

Daniella vertelt:

‘Je wilt mij echt opvoeden als een keurige jongen he? Dat is echt niet nodig’. Samen met mijn collega schieten we enorm in de lach. De jongen lacht met ons mee. Ik leg hem uit dat dit nou precies de bedoeling van het gezinshuis is, zodat hij alles wat hij hier leert uiteindelijk ook mee naar zijn ouders kan nemen. ‘Ja, dat weet ik wel, maar is gewoon een beetje overdreven hoor’. ‘Tja’, reageer ik. ‘Stel je voor dat je jouw eigen troep in de prullenbak moet gooien en ook nog eens dingen netjes moet vragen in plaats van opeisen. Gezinshuisouders vragen natuurlijk wel veel van kinderen.’ De jongen kijkt me lachend aan met een ondeugende blik in zijn ogen. Ik glimlach terug en geef hem een knuffel. Ik hoor een diepe zucht en een zachte stem die zegt; ‘Ik wil ook wel dingen leren, want ik wil graag weer naar huis’.

Later op de dag loop ik alleen met onze pup buiten. Met een dubbel gevoel denk ik terug aan wat er eerder die dag gebeurde. Lachend denk ik weer aan zijn opmerking. Maar ik denk ook aan de pijn in zijn stem toen hij zei dat hij graag naar huis wil. Hij woont in het gezinshuis omdat de situatie thuis niet meer langer houdbaar was. Zijn ouders konden de zorg niet meer dragen, en waren niet in staat om de structuur, duidelijkheid, herhaling, voorspelbaarheid en tijd te bieden wat een kind met een autisme spectrum stoornis nodig heeft. In het gezinshuis leren we hem nu hoe hij bepaalde vaardigheden binnen een thuissituatie eigen maakt, zodat hij dit hopelijk in de toekomst toe kan passen. Na een klein half jaar vindt de jongen steeds meer zijn plek in het gezinshuis en zie ik momenten dat hij echt kan genieten. Dit neemt de moeilijke momenten zonder zijn ouders niet weg. Die momenten mogen er zijn en gelukkig lukt het steeds makkelijker om die toe te laten en te bespreken.

Het liefst zou je die pijn willen wegnemen, maar ik weet heel goed dat dit helaas niet mogelijk is en dit eigenlijk ook niet hoeft. Want ook pijn mag er zijn. Er zijn meer kinderen in het gezinshuis die het gemis herkennen. Bij iedereen uit zich het alleen heel anders. De ene kan het goed uitspreken, de ander is ‘opeens’ boos en weet zich geen houding meer te geven in de situatie. Onder al die boosheid zit een groot verdriet en gemis. Wat er mag zijn en waarover we praten!

Voor nu blijf ik keurige jongens en meisjes opvoeden (met een grote knipoog) en genieten we van de leuke en grappige momenten. Ook blijven we bewust stilstaan bij de momenten die soms lastig kunnen zijn. 

Achtergrond: gezinshuizen

Gezinshuizen bieden opvang en zorg aan kinderen waarbij de problematiek in het algemeen te zwaar is voor pleegzorg. Dit komt doordat de gedragsproblematiek of emotionele problematiek is dit geval vaak te groot is. Ook wanneer er sprake is van hechtings- of loyaliteitsproblemen is een gezinshuis vaak de beste plek voor een kind. Door de professionele rol van de gezinshuisouder en de intensiteit van de begeleiding van het gezinshuis, kan van een gezinshuis meer verwacht worden op het gebied van het hanteren van de problematiek van het kind. Gezinshuizen zijn ontstaan als alternatief voor opvang in een tehuis of internaat. Een gezinshuis is kleinschalig. Kinderen hebben 24/7 dezelfde opvoeders waardoor de jongere écht wordt gezien.

 

Gezinshuisouder: iets voor jou?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.