Een kijkje in het gezinshuis van gezinshuisouder Merel

Gepubliceerd op: 30 maart 2023

In ‘Een kijkje in het gezinshuis’ vertellen vier van onze gezinshuisouders over wat zij zoal beleven in hun gezinshuis. In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Bij Jeugdformaat geloven we dat kinderen het beste op kunnen groeien in een gezinsverband. Merel is de eerste gezinshuisouder uit de reeks die een verhaal deelt. In haar Gezinshuis Intensief begeleidt zij kinderen als professionele opvoeder. Dit doet ze niet alleen, maar met een klein team. 

Gezinshuis Intensief

'Ik ben al vier jaar gezinshuisouder van een Gezinshuis Intensief. Als ik zeg ‘ik’, bedoel ik eigenlijk ‘we’, want mijn vriend Hans woont ook bij ons. Een Gezinshuis Intensief is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij maximaal vier kinderen worden begeleid door een klein team van gezinshuisouders en twee pedagogisch medewerkers. Wij worden ondersteund door een ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper. De hulp is intensiever dan in een ‘gewoon’ gezinshuis. De kinderen die in een Gezinshuis Intensief komen te wonen hebben al veel meegemaakt in hun leven. Als gezinshuisouder woon ik met de kinderen in huis. Zo krijgen ze een zo normaal mogelijke opvoeding. Door de kleinschaligheid, vaste opvoeders en vaste hulpverleners kunnen we hen langdurige zorg blijven bieden. Twee van de vier kinderen die bij mij wonen, wonen hier zelfs al sinds de start van het gezinshuis.

Team

Als een gezinshuisouder heb je een team om je heen; je staat er nooit alleen voor. In het begin moest ik wennen aan het feit dat er altijd mensen in huis zijn. Het zijn geen vrienden of familieleden die bij je thuis langskomen, maar je collega’s. Het lukte mij dan ook niet om stil te zitten. Ik was altijd bezig en ging maar door met koken, boodschappen doen, thee zetten, praten met collega’s of mee naar afspraken. Als ik op de bank zou gaan zitten, was ik bang dat mijn collega’s mij lui zouden vinden of zouden denken dat ik iets niet zelf kan of wil doen. Inmiddels weet ik dat zij er juist zijn om ons te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat ik niet 24/7 de zorg draag. Ze vinden het fijn om iets te kunnen doen en te helpen zodat ik ook even tijd voor mijzelf heb. Nu lukt het mij gelukkig ook wel om af en toe een serie te kijken op de bank in de woonkamer, terwijl een collega een spelletje doet met een kind of meegaat naar zwemles. Ik heb geleerd om bepaalde dingen los te laten en te vertrouwen op de mensen om mij heen.

Elkaar helpen

Naar de kinderen straal ik ook uit dat het oké is als er andere mensen zijn om je te helpen. Ze kunnen plezier maken met anderen, en Hans en ik komen daarna gewoon weer terug. Nu neem ik zelf echt de tijd om met Hans en de honden te wandelen in het bos of op het strand. Zo kunnen we heerlijk even uitwaaien. Op vakantie gaan vind ik als gezinshuisouder ook erg belangrijk. We nemen dan de kinderen mee op reis. Zo beleven ze ook dit gedeelte van het normale gezinsleven. We zijn al in Tsjechië, Frankrijk en de Ardennen geweest. Deze zomer gaan we naar België. Het mooiste aan het zijn van gezinshuisouder vind ik dat je er (dus bijna) altijd bent voor de kinderen. Ik zie wat voor groei zij doorgaan en hoe hard ze bezig zijn om het verleden een plekje te geven. Dat ik hieraan mag bijdragen vind ik heel bijzonder. Gelukkiger kan je mij niet maken!'

Achtergrond: gezinshuizen

Gezinshuizen bieden opvang en zorg aan kinderen waarbij de problematiek in het algemeen te zwaar is voor pleegzorg. Dit komt doordat de gedragsproblematiek of emotionele problematiek is dit geval vaak te groot is. Ook wanneer er sprake is van hechtings- of loyaliteitsproblemen is een gezinshuis vaak de beste plek voor een kind. Door de professionele rol van de gezinshuisouder en de intensiteit van de begeleiding van het gezinshuis, kan van een gezinshuis meer verwacht worden op het gebied van het hanteren van de problematiek van het kind. Gezinshuizen zijn ontstaan als alternatief voor opvang in een tehuis of internaat. Een gezinshuis is kleinschalig. Kinderen hebben 24/7 dezelfde opvoeders waardoor ze écht wordt gezien.

 

Gezinshuisouder: iets voor jou?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.