Het zit erop! Stapril 2021: een daverend succes

We zijn trots op onze collega’s! De afgelopen maand hebben ruim 200 medewerkers van Jeugdformaat meegedaan aan de wandelactie Stapril. Met zo’n 2.500 andere deelnemers hebben ze de hele maand april elke dag 10.000 stappen gezet. Het doel: fit worden en geld ophalen voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, een doel dat onze medewerkers dicht aan het hart ligt.

Collega Zoey, die stage loopt als pedagogisch medewerker op een Daghulplocatie van Jeugdformaat, is met haar team geëindigd op de landelijke vijfde plaats van teams die het meeste geld hebben opgehaald. Hun teamnaam, ‘Daghulpmoppen niet te stoppen’, bleek goed gekozen. Zoey vertelt: ‘We deden mee met twee wandelteams van onze Daghulplocatie. Al snel werd het een onderlinge competitie: welk team zet de meeste stappen en haalt het meeste geld op? Dat motiveerde enorm, en dus zijn we er vol voor gegaan.’

Meestappen

De Daghulp is een hulpvorm waar kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen zowel onderwijs als behandelingen kunnen volgen. De kinderen op de locatie van Zoey zijn vier tot zeven jaar oud. Op een Daghulplocatie werken pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners en een gedragswetenschapper. Zoey: ’10.000 stappen is veel. Als je die allemaal buiten werktijd moet halen, kost het veel tijd. Dus probeerden we ook zoveel mogelijk stappen te zetten tijdens werktijd. In de pauze gingen we bijvoorbeeld zo veel mogelijk rondjes lopen over het plein. De kinderen vonden het zo grappig. Zij snapten er in het begin niks van: waarom lopen de juffen steeds rondjes? Maar na een tijdje gingen ze vrolijk meestappen.’

Dicht aan het hart

Het doel, Nationaal Fonds Kinderhulp, is voor de medewerkers van Jeugdformaat bekend. Het fonds zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in armoede. Dat zijn er ruim 300.000: 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede. Zoey vertelt: ‘Wij hebben daar een gezicht bij, want wij zien op de groep vaak genoeg kinderen die het thuis moeilijk hebben, ook door geldnood. Dat gebeurt echt vaker dan je denkt. Ik had bijvoorbeeld vrienden gevraagd te doneren, en toen deed iemand een onverwachts grote donatie, met de opmerking: ik ben zelf ook in zo’n situatie opgegroeid. Zo mooi om dan nu iets voor deze kinderen te kunnen doen.’

Uitrusten

Het wandelen is Zoey goed bevallen, al was het ook pittig. ‘Het kost veel tijd en toch ook energie,’ vertelt ze. ‘Het is maar wandelen, maar 10.000 stappen is echt veel. Het hielp om met collega’s te gaan wandelen, dan is het gezellig en gaat de tijd een stuk sneller. Dat deden we veel, lekker door de duinen bij Duindorp.’ Of Zoey na Stapril ook nog 10.000 stappen per dag blijft zetten, weet ze nog niet. ‘Eerst maar even uitrusten!’ 

Meer weten over de Daghulp bij Jeugdformaat? Klik hier:

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.