Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Lesley

In de serie 'hulpverleners over gedeeld opvoederschap' vertellen drie hulpverleners over de uitdagingen en successen in hun werk op het gebied van gedeeld opvoederschap. Vandaag deelt Lesley haar ervaring. Zij doet de bemiddeling en matching bij zowel pleegzorg als gezinshuizen.

‘Het succes van een plaatsing begint bij het maken van een goede match. Dat is mijn taak. Met mijn drie teamleden heb ik het overzicht over alle kinderen die een plek zoeken, zowel in een gezinshuis als in een pleeggezin, en over alle pleegouders en gezinshuizen. Er spelen veel belangen, maar het kind staat altijd centraal.

Samen met de ambulant hulpverlener maken we een matchingsprofiel, met informatie over het kind, de ouders, het verleden van het kind en een stukje verleden van de ouders. We letten op de aard van de problematiek en de randvoorwaarden die een rol spelen, zoals religie of woonplaats. Dan zoeken we een pleeggezin of gezinshuis dat daarbij past.

Klinkt makkelijk he? Nou, dat valt tegen. Het grootste knelpunt waar ik bij het maken van de match tegenaan loop, is weerstand van ouders. Vaak willen ze helemaal niet dat hun kind uit huis wordt geplaatst. Ga dan maar eens formuleren wat voor pleeggezin of gezinshuis je zou willen voor je kind – dat lukt ze vaak niet. Dat proces van acceptatie over de uithuisplaatsing duurt lang, maar helaas kunnen we daar niet altijd op wachten. Terwijl we de ouders zo graag een belangrijke positie willen geven bij het maken van de match.

Een tijdje geleden hadden we voor een kind bijvoorbeeld de keuze uit twee pleeggezinnen: bij beide zou het kind goed passen, maar bij een net iets beter. Toch kozen we het andere gezin. Die pleegouders kwamen qua karakters en overtuiging het meest overeen met de ouders van het kind, dus daar zagen we de beste kansen voor gedeeld opvoederschap. Zo proberen we altijd heel dicht bij de ouders te gaan staan, en ondanks de weerstand te blijven vragen: wat wil jíj nou voor je kind?’

Lees ook: 

Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Francisca

Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Renuka

Dit verhaal is eerder verschenen in het magazine Thuis in twee huizen, een speciale uitgave van Jeugdformaat over gedeeld opvoederschap. Gemist? Download de PDF-versie van het magazine hier.

Meer weten over gezinsopvang?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.