Interview met Hravn, het nieuwste lid van de jongerenraad

Onze cliëntambassadeur Myrthe vertelde eerder deze week over de jongerenraad van Jeugdformaat. In deze week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg willen we ook Hravn aan jullie voorstellen.

Myrthe zet de jongerenraad op, maar de jongeren die nu lid worden, helpen daar actief aan mee. Zo hebben ze zelf een flyer ontworpen en bedenken ze met elkaar de onderwerpen die ze gaan bespreken in het komende jaar. Op die manier geven ze, samen met Myrthe, zelf vorm aan de jongerenraad.

Hravn is nu het nieuwste lid. Om hem beter te leren kennen, hebben we hem een paar vragen gesteld. 

Hravn, welkom bij de jongerenraad. Wie ben je en hoe ben je bij de jongerenraad gekomen? 

Ik ben Hravn, ben 19 jaar en kom oorspronkelijk uit Noorwegen. Ik heb een jaar op een woongroep van Jeugdformaat gewoond en woon nu op een andere voorziening van Jeugdformaat. Ik zit op school, heb een bijbaan en hou van gamen. Ik hoorde via een andere jongere over de jongerenraad. Dit leek mij ook wel wat, dus toen heb ik me aangemeld.

Waarom wilde je lid worden?

Omdat ik best wat problemen zie binnen Jeugdformaat en binnen de woongroepen. Dus daar wil ik graag iets aan veranderen. Want ik vind: als je niet je best doet om iets te verbeteren, mag je er ook niet over zeiken. Ik woon nu zelf niet meer op een woongroep, maar ik doe het juist ook voor andere jongeren die daar later zullen wonen, dat zij een betere tijd hebben. 

Wat zijn voor jou de belangrijkste onderwerpen om te bespreken?

Voor mij is dat vooral privacy en regels op de groep. Privacy is bijvoorbeeld: wie ziet mijn dossier in? En met sommige regels op de groep ben ik het echt oneens. Zoals dat ze het ontmoedigen om goede vrienden te maken, of verliefd te worden binnen de woongroep. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ze zeggen dan: jij volgt nu je eigen traject, focus je daarop. Maar de meeste jongeren die op een woongroep binnenkomen, komen uit een moeilijke tijd, ik ook. Dan heb je wel vrienden nodig! Ik zou daar wel graag over willen praten, en uitleggen hoe wij dat beleven en ervaren. 

Hoe vond je de eerste vergadering?

Leuk! Het was goed om te horen wat anderen dwarszit, en te vertellen wat mij dwarszit. Je ziet wel dat het met elkaar overeenkomt. Dat we het samen eens zijn: dit moet anders. Ik vond het leuk om er samen over te praten en er een oplossing voor te zoeken. Dat geeft een heel goed gevoel, dat je samen probeert om mee te helpen. In latere vergaderingen hopen we ook andere mensen uit te nodigen. Hoe hogerop, hoe beter. Dan kunnen we ook echt iets veranderen. 

Waarom zouden andere jongeren zich moeten aanmelden? 

Ik ken wel meer jongeren die klagen over hoe dingen gaan op de woongroep. En dan denk ik: je kan erover gaan zitten klagen, maar je kan beter iets gaan dóen, actie ondernemen. Want als je er niks aan doet, gaat er ook nooit iets veranderen. Dus ja, stuur gewoon een mailtje naar ons. Het is wel belangrijk dat je dan echt actie wil gaan ondernemen, en niet daar gaat zitten voor niks. Maar als je echt iets wil veranderen, dan hebben we je er heel graag bij in de jongerenraad. 

Meer weten?

Ga naar https://jongeren.jeugdformaat.nl/pagina/jongerenraad of stel je vraag aan cliëntambassadeur Myrthe via onderstaande contactgegevens.

Myrthe van Woudenberg Cliëntambassadeur
088 - 352 00 00 clientenraad@jeugdformaat.nl

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.