Jeugdformaat 20 jaar! Collega’s aan het woord die 20 jaar in dienst zijn

Gepubliceerd op: 03 januari 2023

Hoera, Jeugdformaat is jarig! Op 1 januari 2003 ontstond Jeugdformaat uit een fusie van Centrum Jeugdhulpverlening Haaglanden (CJH), Regionale Instelling Jeugdhulpverlening (RIJ), Stichting Jeugdhulpverlening Delft (SJD), De Ark en Centrum voor Pleegzorg Haaglanden. Op dat moment had Jeugdformaat 4800 cliënten, 400 pleegzinnen en één gezinshuis. Nu, 20 jaar later, bieden we jeugd- en opvoedhulp aan ongeveer 10.000 kinderen en jongeren, hebben we meer dan 1000 pleeggezinnen en 30 gezinshuizen. Er is dus heel wat veranderd. Wat zijn herinneren van de afgelopen 20 jaar die medewerkers van Jeugdformaat bij zijn gebleven? En wat hebben zij precies zien veranderen? Hieronder hun verhalen.

Hugo, bestuurssecretaris, 24 jaar bij Jeugdformaat:

‘Ik werk bij Jeugdformaat sinds ik 25 jaar oud ben. Wat ik mooi vind om te zien, is dat ondanks veel veranderingen de kern van de visie van Jeugdformaat altijd hetzelfde is gebleven. In 2003 ontstonden we met de visie om de potentie van opvoeders te vergroten, het sociale netwerk te versterken en om te ondersteunen waar het kinderen, jongeren en ouders in eigen kracht even niet lukt. Dat is waar we nu nog steeds voor staan: dat systeemgericht en outreachend werken, en cliënten en hun gezin in eigen kracht zetten. Er is veel veranderd, maar waar we voor staan is al die tijd hetzelfde gebleven.’

Henri, gastheer op een logeerhuis, 31 jaar bij Jeugdformaat:

‘Geloof het of niet, maar ik onthoud bijna alle cliënten die bij ons hebben gewoond. Soms komen ze langs, dan zeggen ze: ken je me nog? En dan zeg ik: natuurlijk ken ik je nog! En dan doen we even een bakkie. Het is super om te horen hoeveel van die gasten goed terechtkomen. Een jongen zat van zijn 6e tot zijn 18e in de jeugdzorg, die kwam langs in een Porsche die hij van zijn eerste centen eerlijk verdiend had. Is toch geweldig. Nog zo’n leuke herinnering is een jongen die kwam vertellen: ‘Ik heb 500 euro verdiend! 100 heb ik aan mijn moeder gegeven. 50 aan mijn zusje. En van 350 euro heb ik wiet gekocht!’ En weetje, ik zei: je hebt het eerlijk verdiend, er hard voor gewerkt en het niet gestolen.. Je hebt je moeder en zusje blij gemaakt.. Je mag ermee doen wat je wil! En dan denk ik bij mezelf: die komt wel goed terecht.’

Sandra, manager opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen, 33 jaar bij Jeugdformaat:

‘Jeugdformaat ben ik in al die jaren niet zat geworden. Juist niet: ik vind het heel fijn om te werken in zo’n vertrouwde omgeving met mensen voor wie ik veel sympathie heb. En, in al die jaren ben ik constant bij mezelf blijven nagaan: heb ik nog die prikkel, die motivatie, voor wat ik doe? Vind ik het nog leuk? Als je dat bewust bij jezelf blijft nagaan, kan je zoveel betekenen. Jeugdformaat ken ik ook echt als organisatie die niet snel ‘nee’ zegt. Ook bij moeilijke casussen ziet Jeugdformaat vaak mogelijkheden. Dat ervaar ik al ruim 30 jaar zo. Buiten hokjes denken, begrip hebben voor een situatie, daar kom je ver mee.’

Ilone, manager diagnostiek & behandeling, 31 jaar bij Jeugdformaat:

‘Ik vind het echt mooi om te zien hoeveel nieuwe deskundigheid en expertise we als Jeugdformaat hebben verzameld in de afgelopen 30 jaar. De sterke visie op systeemgericht werken, breed kijken en ook áchter het gedrag kijken zodat we niet symptoombestrijdend werken maar cliënten echt verder helpen: daar ben ik heel trots op.’

Nancy, regiebehandelaar, 35 jaar bij Jeugdformaat:

‘In de afgelopen 35 jaar is er zóveel veranderd binnen het vakgebied. Literatuur en wetenschappelijke inzichten over trauma, hechting en autisme zijn enorm toegenomen. Die constante ontwikkeling maakt het vak juist zo interessant. Vandaag heb ik weer twee nieuwe boeken besteld, waarvan ik denk, daar heb ik iets aan bij die of die cliënt. Dat voortdurend leren, nooit stilstaan, dat houdt het zo leuk. Absolute hoogtepunten in mijn werk zijn de momenten waarop ik de uitslag van een diagnostiektraject aan ouders geef, en zij zeggen: dit is precies mijn kind. Dat vind ik zo mooi. Dat het is gelukt om uit te leggen waaróm dit kind problemen heeft, dat het kind er niets aan kon doen, en dat het nu ook goed te begrijpen is dat ouders het al die tijd ook lastig hebben gehad. Dat systemisch kijken, ontschuldigen, normaliseren, kan zoveel doen in een gezin en in de relatie van ouders.’

Ook werken bij Jeugdformaat?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.