Jeugdformaat biedt begeleiding en opvang kwetsbare kinderen

Gepubliceerd op: 03 april 2020

Nu de scholen langer dicht blijven, zijn het kwetsbare kinderen die hier het meeste onder lijden. Dat kan niet. Jeugdformaat heeft daarom het initiatief genomen om deze kinderen en jongeren (tussen 0 en 18 jaar) op te vangen in kleinschalige groepen op scholen. Wij bieden hen een dagstructuur, ondersteunen hen bij digitaal onderwijs, continueren eventuele behandeling en bieden zelfs ondersteuning in de thuissituatie. Start: 6 april!

Deze groep heeft in deze tijd behoefte aan volledige ondersteuning. Wij bieden deze ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren die dat hard nodig hebben. Maar wij doen meer. Wij bieden additionele ondersteuning door ons team schoolmaatschappelijk werkers. Ook worden onze gedragswetenschappers ingezet voor advies, consultatie en behandeling. 

Wij bieden ondersteuning zo veel mogelijk op maat, afhankelijk van wat een leerling nodig heeft om in deze situatie te functioneren. Welke interventies er nodig zijn om te zorgen dat de situatie hanteerbaar is? De ondersteuningsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek (bijvoorbeeld internaliserende of externaliserende problematiek) en de thuissituatie. Met deze oplossingen bieden wij een maatwerk oplossing voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zij krijgen meer structuur, rust en de thuissituatie wordt ontlast.

Meer weten? Lees hier meer over onze oplossing. Heeft u vragen over dit aanbod? Neem dan contact op met het aanmeldteam van Jeugdformaat. Bel naar 088 - 352 00 00 of stuur een email naar aanmeldteam@jeugdformaat.nl.

 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.