Jeugdformaat.nl is vernieuwd

Welkom op onze nieuwe website. We hopen dat je alle informatie die jij over Jeugdformaat zoekt hier kunt vinden. Ook via mobiel of tablet. Op de oude website was dat nog wel eens lastig. Na jaren trouwe dienst, voldeed hij niet meer eisen van deze tijd. We hebben dus geprobeerd het voor jou eenvoudiger te maken. 

Zoals je misschien is opgevallen heeft ook ons logo een metamorfose ondergaan. De vertrouwde naam blijft, maar je herkent Jeugdformaat voortaan aan nieuwe frisse kleuren. 

Schoolformaat

Schoolmaatschappelijk werk (SMW), onderdeel van Jeugdformaat, heeft niet alleen een nieuwe uitstraling, maar ook een nieuwe naam gekregen: Schoolformaat. Het aanbod en de diensten van Schoolformaat vind je op schoolformaat.nl