Moeder Miriam en hulpverlener Mandy in gesprek over gezinshulp

Miriam is alleenstaande moeder van drie kinderen. Bovendien werkt ze 32 uur per week om haar gezin te onderhouden. Een tijdlang gaat het goed, maar dan begint haar emmer over te lopen. Ze ziet het gebeuren, maar kan het zelf niet meer oplossen. De situatie escaleert en haar kinderen worden uit huis geplaatst. Hulpverlener Mandy komt Miriam helpen. Miriam en Mandy vertellen samen over dit hulptraject, de stappen die gemaakt zijn, en hoe het nu met de kinderen gaat.

Miriam en Mandy kennen elkaar inmiddels goed. Mandy was als ambulant hulpverlener intensief betrokken in het gezin van Miriam. Om het verhaal te vertellen, gaan ze even terug in de tijd. Je voelt de frustratie bij Miriam als ze vertelt over die periode in de aanloop naar de uithuisplaatsing van haar kinderen. ‘Ik zag zelf ook dat het niet goed ging,’ vertelt ze. ‘Drie kleine kinderen, waaronder een tweeling, vragen ontzettend veel. Ik werkte vier dagen en moest alles alleen opvangen en oplossen. Je moet echt niet onderschatten hoe zwaar dat is.’ De vader van de kinderen was inmiddels helemaal uit beeld verdwenen, en een ondersteunend netwerk had ze niet. ‘Ik zag het zelf ook: ik red het zo niet en ik heb hulp nodig.’

Wist niet anders

Die hulp zocht Mirjam bij het Centrum Jeugd en Gezin. ‘Daar kon ik regelmatig langskomen en kreeg ik tips en adviezen over opvoeden. Het hielp iets, maar het was een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Thuis, in de chaos van de dag, lukte het me niet om de adviezen en tips door te voeren.’ Vooral het disciplineren was lastig voor Miriam. Toen ze zelf opgroeide, kreeg ze regelmatig corrigerende tikken. ‘Ik wist niet anders, dus ik deed dat ook bij mijn kinderen,’ vertelt ze. ‘In situaties waarin ik ze moest corrigeren, waarin we haast hadden of ze niet meewerkten, wist ik niet hoe ik dit anders of beter kon doen. Soms geen tijd om uit te leggen waarom de zon warm is en de maan koud. Je moet door!’

Niet de oplossing

Het valt anderen ook op dat het niet goed gaat bij Miriam thuis. Er wordt een melding gemaakt bij de jeugdbescherming. Daarop volgt een ondertoezichtstelling. De jeugdbescherming constateert dat de huidige thuissituatie niet veilig is voor de kinderen en ze worden uit huis geplaatst. Miriam is verslagen. ‘Mijn kinderen bij me weghalen was totaal niet de oplossing. Ik wilde wel, heel graag zelfs, maar het lukte me gewoon niet. Maar ik wist: als ik goede hulp krijg bij het opvoeden van mijn kinderen, iemand die naast me staat en met me meedenkt, dan gaat het me echt lukken om een goede moeder te zijn.’

Extra stap

Die hulp komt. Een jeugdbeschermer start een hulptraject op en schakelt de hulp van Jeugdformaat in. Mandy vertelt: ‘Wij zijn toen met Mirjam gaan kijken naar wat ze nodig had. Dat kon ze heel goed vertellen: intensieve begeleiding, bij haar thuis, juist op die moeilijke momenten in de vroege ochtend en in de late avond. Niet bepaald normale werktijden, maar die extra stap hebben we toen gezet. Als ambulant hulpverleners passen we onze hulp altijd aan op de hulpvraag. In dit geval vroeg dat veel, maar er was ook veel te winnen. Ik zag dat Miriam echt gemotiveerd was en de hulp met beide handen aangreep. Dus zijn we ervoor gegaan.’

Een groot verschil

Het is nog maar enkele weken na de uithuisplaatsing als Miriams kinderen weer terug naar huis komen. Mandy: ‘Zoals we hadden afgesproken, ging ik meedraaien in Miriams gezin op de meest uitdagende momenten. Vaak was dat rond het avondeten, en als de kinderen ’s avonds naar bed gingen. We maakten afspraken, creëerden een vaste structuur, werkten met een beloningssysteem en met picto-kaartjes. Eerst nam ik hierin vooral initiatief, maar naarmate het traject vorderde, ging Miriam zelf op de voorgrond staan en kwam ze met veel goede ideeën.’ En het werkte. Miriam: ‘Ik zag heel duidelijk een verschil. Er kwam zoveel meer rust en voorspelbaarheid. Het deed mij en de kinderen ontzettend goed.’

Buiten de kaders

Inmiddels is het hulptraject afgerond. Wat het Miriam heeft gebracht? ‘Ik heb geleerd om grenzen te stellen, soms los te laten en rustig met mijn kinderen te praten over oplossingen. Ook heb ik de contacten in mijn netwerk versterkt, zodat ik nu om hulp kan vragen als ik over dreig te lopen,’ vertelt ze. ‘In de periode voor dit hulptraject voelde ik me lange tijd niet begrepen. Maar toen er echt met me mee werd gedacht, zelfs buiten de gangbare kaders, kon ik eindelijk leren hoe ik mijn gezin tot een succes kon maken.’ Mandy beaamt dit. ‘Miriam en haar kinderen kunnen, met steun van hun netwerk nu weer zonder hulp met elkaar verder. En dat is precies waar we het voor doen.’

Wil jij meer weten over ambulante hulp bij Jeugdformaat?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.