Onderzoek naar onze hulpvorm Beter Thuis

Gepubliceerd op: 17 maart 2023

Onze collega’s van Beter Thuis, de integrale specialistische gezinsbehandeling van Ipse de Bruggen, Jeugdformaat en Youz, hebben meegedaan aan een onderzoek waarbij de werkwijze en werkzame factoren van integrale, specialistische teams zijn beschreven.

Integrale zorg

Twee jaar lang volgden onderzoekers vijf integrale specialistische teams in Nederland, die zich richten op integrale zorg voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. De resultaten van het onderzoek vind je in onderstaand rapport.

Conclusie van het onderzoek

'Een integraal specialistische werkwijze biedt kansen om gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek zo goed mogelijk te ondersteunen. De werkwijze van de integraal specialistische teams sluit goed aan op de behoefte van de gezinnen, die vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben. De teams besteden veel aandacht aan kennismaking en het opbouwen van een relatie, wat noodzakelijk is omdat gezinnen vaak wantrouwend staan tegenover ‘de zoveelste hulpverlener’. De samenwerking in de vorm van integraal specialistische teams bevordert het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze en de integratie van verschillende specialistische perspectieven en expertises.'

Blik op de toekomst

'Aandachtspunten bij het organiseren van een integraal specialistisch team zijn onder andere de financiering en mogelijk conflicterende belangen tussen verschillende (zorg)organisaties. Daarnaast is een integraal specialistisch team een intensief en duur product, dat voor een afgebakende periode ingezet kan worden. Dit knelt soms met de behoefte van de gezinnen aan langdurige ondersteuning en de benodigde tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de samenwerking met het gehele zorgnetwerk. Integraal specialistisch werken is immers een opdracht van ons allemaal: van de lokale voorzieningen en het preventieve veld, tot specialistische hulpverleningsorganisaties. Dit vraagt van gemeenten, organisaties en professionals om in partnerschap een integraal specialistische werkwijze te ontwikkelen. Een goede en flexibele verbinding tussen specialistische zorgaanbieders en andere vormen van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld in de wijk, is hierin essentieel. ‘De specialist’ is dan zo dichtbij als nodig, en zo ver weg als mogelijk.'

Benieuwd? Download hier het rapport:
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.