(Online) Diagnostiek en behandeling van Jeugdformaat

Door de maatregelen rondom het coronavirus helpen we zoveel mogelijk op afstand: telefonisch, online of via beeldbellen.

Jeugdformaat biedt diagnostiek en behandeling (waaronder (ortho)pedagogische hulp en generalistische basis jeugd-GGZ) aan jongeren en kinderen die dat nodig hebben. Dat doen we bijvoorbeeld in het gezin, op school of op de groep. Door de maatregelen rondom het coronavirus helpen we zoveel mogelijk op afstand; telefonisch, online en via beeldbellen. Doordat we advies, hulp en behandeling ook op afstand kunnen bieden, zorgen we ervoor dat hulp wordt voortgezet en opgestart kan worden.

Ben je (ouder van een) cliënt bij Jeugdformaat?

Ben jij of is jouw kind bij ons in behandeling? Met huidige cliënten maken we afspraken op maat om zo de hulp en behandeling te continueren.

Nieuwe cliënten

Nieuwe cliënten zijn van harte welkom. Ook voor hen zijn behandelingen op afstand mogelijk. Ben je een verwijzer, dan kun je een jeugdige aanmelden via jeugdformaat.nl/aanmelden. Ben je aangesloten bij ZorgDomein, dan kun je ook daar een jeugdige aanmelden. Selecteer dan 'Jeugdformaat' als aanbieder. Voor vragen kun je op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen naar 088 – 352 00 00 of stuur een e-mail naar aanmeldteam@jeugdformaat.nl.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.