Uitleg over de 'Verborgen koffer'

Ken je dat? Dat jouw pleegkind druk thuis komt en dat je denkt: ga jij maar is eens de tuin in of even een rondje lopen. Ga jij maar eventjes uit mijn buurt, want je bent wel heel druk. Het gedrag dat het kind vertoont is boven het wateroppervlak zichtbaar: druk en onrustig. Je denkt, ga jij maar even een ommetje lopen en eventjes tot rust komen.

Verborgen koffer

Gedachten
Het gedrag dat het kind vertoont is boven het wateroppervlak zichtbaar: druk en onrustig. De gedachtes die kinderen met zich mee kunnen brengen, ook wel de onzichtbare koffer genoemd, zijn gedachtes die ontstaan zijn door eerdere ervaringen. Die gedachtes zijn vaak negatief. Gedachtes van: ik ben de moeite niet waard of het is mijn schuld. Op het moment dat een kind naar buiten word gestuurd om tot rust te komen, denkt een kind: zie je wel het is mijn schuld, ze willen me niet, ik moet hier vast ook weg.

Gevoelens
De gevoelens die dit oplevert zijn vooral boosheid en verdrietig. Het kind uit zijn frustratie in vaak nog drukker en bozer gedrag. Kinderen die veel hebben meegemaakt dragen een zware koffer. Wat de kinderen nodig hebben is dat de gedachten anders worden en daar kun je als ouder bij helpen, bijvoorbeeld door successen te vieren en door ze in plaats van naar buiten te sturen ze bijvoorbeeld juist op schoot te nemen. Help ze te voelen dat het kind geweldig is en help de gedachten te herstellen in: ik ben de moeite waard.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.