Van droom naar daad bij samenwerken rond scheidingen

Bas Timman, bestuurder van Jeugdformaat, schreef een blog voor het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Ruim 5 jaar na de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten verzucht menig hulpverlener, beleidsmaker en wethouder dat het met de transformatie niet opschiet. De gemeenten lijken te bezwijken onder de financiële lasten en medewerkers lopen keer op keer aan tegen de vele administratieve lasten bij het organiseren van de hulp.

Rapport na rapport toont aan dat de transformatiedoelen zoals meer samenwerking en betere coördinatie van de hulp nog onvoldoende van de grond komen. Ondanks alle goede bedoelingen voelen gezinnen en jongeren zich bij het zoeken naar goede hulp nog steeds van ‘het kastje naar de muur gestuurd’. Bij al deze pessimistische constateringen moet ik vaak denken aan de wijze woorden van de Patrick Kenis. Kenis is hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Tilburg en doet veel praktijkonderzoek naar goed werkende samenwerkingsverbanden in de zorg. Volgens Kenis kunnen complexe problemen alleen goed worden aangepakt als organisaties en hulpverleners effectief samenwerken. Complexe problemen vragen om maatwerkoplossingen waarbij individuele organisaties hun expertise op een unieke manier combineren en met elkaar verbinden. Aan deze hoopvolle en vooral perspectiefvolle stelling moest ik denken toen ik recentelijk op de ‘Dag van de scheiding’ het online inspiratiecafé van het Haaglandse Kenniscentrum Kind en Scheiding volgde [Wil je dit terugkijken? Dat kan hier].

Journalist Frènk van der Linden ging op indringende wijze in gesprek met de initiatiefnemers en verschillende experts van het kenniscentrum. In het kenniscentrum werken gemeenten, hulpverleners, advocaten, mediators, onderzoekers en ervaringsdeskundigen via “Villa Pinedo” effectief met elkaar samen. Al deze partijen hebben een deel van hun soevereiniteit losgelaten. Bij de collectieve aanpak zoals in het kenniscentrum is het volgens Kenis niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de deelnemende organisaties en gemeenten begint en ophoudt. Je moet als organisatie, hulpverlener en gemeente accepteren dat je onderdeel bent van het brede verhaal. Bij een netwerk als het Kenniscentrum Kind en Scheiding lijkt de som werkelijk meer te zijn dan de afzonderlijke delen. Het is dan ook belangrijk dat de onderzoekers van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden onderzoek hebben gedaan naar de meerwaarde van het kenniscentrum voor ouders en professionals. Het bijzondere is dat ook het Kenniswerk Jeugd Haaglanden geen organisatie is maar een samenwerkingsverband tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders en de Haagse Hogeschool. Al deze partijen investeren financiën en menskracht om gezamenlijk praktijkgericht onderzoek te doen naar de kwaliteit en transformatie van de jeugdhulp in Haaglanden.

Uit het onderzoek blijkt dat ouders en professionals een meerwaarde zien in de ondersteuning en diensten van het kenniscentrum. Het centrum vervult volgens de onderzoekers een belangrijke rol in het verwijzen van gezinnen naar aanvullende hulp en het samenbrengen en opleiden van professionals die zich met scheidingsproblematiek bezighouden.

Zo zie je maar, dat 5 jaar na decentralisatie en ondanks alle kritische rapporten over de jeugdhulp een brede coalitie van partijen wel degelijk in staat is om met elkaar samen te werken rond complexe vraagstukken. Waarbij het dan ook gezamenlijk lukt om deze samenwerking te onderzoeken op meerwaarde voor ouders en professionals. Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en onderzoekers laten bij de complexe echtscheidingsproblematiek gezamenlijk zien dat het mogelijk is om van droom naar daad te komen.

Misschien moeten we hoogleraar Patrick Kenis ook maar eens ons verhaal vertellen.

Tijdens het inspiratiecafé scheiding werd niet alleen het rapport over de meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding gepresenteerd. Ook werd er een prijs uitgereikt aan de intitiatiefnemers van ScheidingsATLAS. Je leest er alles over op de website van het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.