Week van de Pleegzorg 2019 groot succes

Wat zijn we blij met alle PR rondom de 'Week van de Pleegzorg 2019'. Van Omroep West tot Beau op RTL. Heb je iets gemist, dan vind je heel makkelijk via deze verzamelpagina alle items terug. 

Omroep West 
Om het belangrijke werk van pleeggezinnen, pleegzorgmedewerkers en jeugdbeschermers in de schijnwerpers te zetten, is het van 28 oktober t/m 3 november ‘Week van de Pleegzorg’ bij Omroep West.

Op zowel Radio West, TV West, als de online kanalen geeft Omroep West in de 'Week van de Pleegzorg' veel aandacht voor pleegzorg. Nog steeds hebben veel kinderen een pleeggezin nodig en die zijn niet zomaar voorhanden. Met de ‘Week van de Pleegzorg’ sluit Omroep West aan bij de landelijke actieweek om meer pleeggezinnen te werven. Zo vertellen pleegouders over hun ervaringen en beweegredenen om pleegouder te worden. Ook (ex-)pleegkinderen en jeugdbeschermers doen hún indrukwekkende verhalen.

In de ochtend
Iedere ochtend sprak Bas Muijs in zijn programma ‘Muijs in de morgen’ met verschillende pleegouders:

 • Maandag 28 oktober: Twee pleegvaders die een baby in huis namen
 • Dinsdag 29 oktober: Vakantiepleeggezin Jerzy en Laura
 • Woensdag 30 oktober: Pleegmoeder Mirjam met een gehandicapte dreumes
 • Donderdag 31 oktober: Pleegmoeder Kelly nam het vriendinnetje van haar dochter in huis
 • Vrijdag 1 november: Alleenstaande weekendpleegmoeder Irene

De gesprekken zijn online terug te luisteren.

's Middags
En iedere middag sprak ook Tjeerd Spoor in zijn programma Studio Haagsche Bluf met iemand uit de pleegzorg. De personen zijn ook allemaal geinterviewd, deze verhalen zijn terug te lezen:

TV west Nieuws item
In het TV West nieuws was een item te zien over het kindgericht werven bij Jeugdformaat. Collega Laura Julienne en pleegmoeder Joyce vertelde over deze bijzondere manier van werven en over het tekort aan pleegouders.

Hijltje de film
In samenwerking met met Omroep West maakten wij in het kader van de week van de pleegzorg een documentaire over het hele bijzondere pleeggezin van Hijltje (66). In de documentaire volgen we Hijltje en haar gezin een half jaar lang en worden we deelgenoot van zowel de mooie als moeilijke momenten van pleegzorg. De documentaire is gemaakt door Erik Kooyman en heeft ook op hem impact gehad. Lees zijn verhaal.

‘Iedereen zou zich ten minste één keer in zijn leven de vraag moeten stellen: zou pleegzorg voor mij een optie zijn?’

Hijltje geeft ook een interview aan Omroep West. 'Elk kind maakt me meer mens', vertelt ze als je vraagt waarom ze al ruim 30 jaar pleegmoeder is. 'Samen beleven we avonturen. Dat is niet altijd makkelijk, maar geeft een enorm rijk leven.' Omroep West zendt woensdag een documentaire uit over Hijltje.

PR van onze pleegouders

Wat fantastisch dat een heel aantal pleegouders bereid was om te vertellen over de ervaringen rondom pleegzorg. 

 • Paris, Kaya en Kelly
  Paris van 14 woont bij haar vriendin Kaya: 'Ik dacht wow, ik ga bij een vriendin wonen! Dat is toch eigenlijk heel gek, maar ik vond het ook super leuk.' Paris, Kaya en (pleeg)moeder Kelly vertellen erover in een interview op Jeugdjournaal.

  Ook op het NOS journaal doet Kelly Salomonson haar verhaal, want er is een groot tekort aan pleegouders: 'Je kunt meer doen dan je denkt'. 
 • Ellen Feller
  In de week van de pleegzorg verschijnt Saai is het nooit. Een boek van ervaringsdeskundige Ellen Feller, een Haagse pleegouder die in ruim 23 jaar tijd 14 pubers in huis haalde. ,,Het is altijd weer een intense periode. Voor iedereen.'' Met het AD, de Trouw en Den Haag FM spreekt ze uitvoerig over deze bijzondere periode. 
 • Piet Brederoo
  Ook pleegouder Piet verklaart aan het WOS het belang van pleegzorg. Hij en zijn vrouw hebben zich opgegeven voor de crisisplaatsingen. Piet wil niet anders meer: 'Het wordt steeds mooier.' 

PR algemeen
Ook landelijk is er veel aandacht voor de 'Week van de Pleegzorg. De campagne 'Open je wereld' ging woensdag 31 oktober van start, want de pleegzorg staat onder druk. Een nieuwe campagne moet Nederlanders overhalen pleegouder te worden. 

Janette Reukers van Pleegzorg Nederland deelt mee aan het NRC: ‘Soms zijn er helemaal geen pleegouders’.

Ook het RTL nieuws pakt het onderwerp over pleegzorg met de kop: Schreeuwend tekort aan pleeggezinnen: 700 kinderen in de wachtkamer.

En als kers op de taart mocht pleegmoeder Nel in de uitzending komen van Beau op RTL

Al met al een heel succesvolle week. Mocht je door het kijken of lezen meer informatie willen, check dan wordpleegouder.nl.

 

Wil je meer weten over pleegouder worden?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.