Wethouder Parbhudayal bezoekt Gezinshuis Intensief Den Haag

Vorige week maandag bezocht wethouder Kavita Parbhudayal het gezinshuis waar zij sprak met de gezinshuisouder Merel, het team en een jongere. Eerder opende Jeugdformaat al een Gezinshuis Intensief in Delft.

Eind vorig jaar werd het eerste Gezinshuis Intensief in Den Haag officieel geopend. Vorige week maandag bezocht wethouder Kavita Parbhudayal het gezinshuis waar zij sprak met de gezinshuisouder Merel, het team en een jongere. Eerder opende Jeugdformaat al een Gezinshuis Intensief in Delft. Kinderen en jongeren die in de gezinshuizen wonen hebben vaak al veel in hun jonge leven meegemaakt.

Jeugdformaat biedt met deze intensieve gezinshuizen uitkomst voor jongeren voor wie hulp in een regulier gezinshuis niet voldoende is. Met een plek in een gezinshuis intensief voorkomt Jeugdformaat dat jongeren doorgeplaatst worden en is plaatsing in een zwaardere setting niet nodig.

‘Een plek waar kinderen zich fijn voelen en waar zij geholpen en begeleid kunnen worden totdat ze zelfstandig zijn. Fijn, kleinschalig en veel aandacht.’

Kavita Parbhudayal, wethouder Jeugd Den Haag

Gezinshuis Intensief 

In een Gezinshuis Intensief krijgen kinderen en jongeren een intensievere begeleiding dan in reguliere gezinshuizen. Er is een team beschikbaar die zorg op maat levert en daarmee individueel de juiste begeleiding biedt. Het team bestaat naast gezinshuisouder Merel uit twee pedagogisch medewerkers, een ambulant hulpverlener, een gedragswetenschapper, een vervangend gezinshuisouder en hulp in de huishouding. Dit team zijn de vaste gezichten voor de kinderen in het huis. Zij zorgen voor een veilige en stabiele basis. 

Hieronder bekijk je de video die gemaakt is tijdens het bezoek:

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.