Crisis en spoedhulp

Soms is de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar. Bijvoorbeeld door kindermishandeling, verwaarlozing, een vechtscheiding, eergerelateerd geweld of loverboys. Wij werken hierinj nauw samen met Veilig Thuis Haaglanden en grijpen in als dat nodig is.

Acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren: 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren: 070 379 51 60

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Crisis

Een crisis in een gezin kan het gevolg zijn van problemen tussen ouders en kinderen, zoals bijvoorbeeld hoogoplopende ruzies of verstoorde ouder-kind relaties waarbij door gewelddreiging een onveilige situatie ontstaat. Daarnaast kan een gezinscrisis ook ontstaan door problemen van de ouders, bijvoorbeeld echtscheiding of psychiatrische problematiek.

 Als de veiligheid van een kind of jongere in gevaar komt is het team ambulante spoedhulp van Jeugdformaat direct inzetbaar.

Outreachend

Ons team biedt gedurende vier weken outreachende, intensieve, activerende hulp bij crisis in gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In het traject proberen wij een uithuisplaatsing te voorkomen en hierin werken wij nauw samen met onze collega’s van Voorkomen Uithuisplaatsing. Onze hulpverlener brengt structuur aan in de problematiek, heeft oog voor de veiligheid, helpt het netwerk te vergroten en te activeren en werkt aan herstel van de balans. 

De medewerkers zijn flexibel bereikbaar, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zij doen er alles aan om de stabiliteit terug te brengen zodat het gezin grip krijgt op situatie.  

Een cliënt aanmelden voor ambulante spoedhulp?