Crisis en spoedhulp

Soms is de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar. Bijvoorbeeld door kindermishandeling, verwaarlozing, een vechtscheiding, eergerelateerd geweld of loverboys. Wij werken hierinj nauw samen met Veilig Thuis Haaglanden en grijpen in als dat nodig is.

Acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren: 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren: 070 379 51 60

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Download brochure (PDF, 68 kb)

Crisis

Een crisis in een gezin kan het gevolg zijn van problemen tussen ouders en kinderen, zoals bijvoorbeeld hoogoplopende ruzies of verstoorde ouder-kind relaties waarbij door gewelddreiging een onveilige situatie ontstaat. Daarnaast kan een gezinscrisis ook ontstaan door problemen van de ouders, bijvoorbeeld echtscheiding of psychiatrische problematiek.

 Als de veiligheid van een kind of jongere in gevaar komt is het team ambulante spoedhulp van Jeugdformaat direct inzetbaar.

Outreachend

Ons team biedt gedurende vier weken outreachende, intensieve, activerende hulp bij crisis in gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In het traject proberen wij een uithuisplaatsing te voorkomen en hierin werken wij nauw samen met onze collega’s van Voorkomen Uithuisplaatsing. Onze hulpverlener brengt structuur aan in de problematiek, heeft oog voor de veiligheid, helpt het netwerk te vergroten en te activeren en werkt aan herstel van de balans. 

De medewerkers zijn flexibel bereikbaar, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zij doen er alles aan om de stabiliteit terug te brengen zodat het gezin grip krijgt op situatie.  

Een cliënt aanmelden voor ambulante spoedhulp?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.