Crisispleegzorg

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op basis van de situatie wordt gekeken of een kind nog thuis kan blijven wonen. Als dat niet meer mogelijk is, dan kan een kind (tijdelijk) bij een pleeggezin van Jeugdformaat wonen.

Acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren: 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren: 070 379 51 60

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Uit huis

Als de problemen thuis niet zelfstandig kunnen worden opgelost, kan een kind worden ondergebracht bij een pleeggezin. Een kind wordt uiteraard nooit zo maar uit huis geplaatst. Soms gaat dat gedwongen, soms vragen ouders zelf om hulp. 

Tijdelijk onderdak

De pleegouders nemen tijdelijk de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders. Hoe lang dat duurt, is een afhankelijk van de situatie en wat het beste is voor het kind. Crisisopvang is in principe voor maximaal 4 weken. Als er nog geen zicht is op een oplossing dan kan de plaatsing worden verlengd.

Crisisopvang

Binnen onze 1.100 pleegouders beschikken wij over voldoende mogelijkheden voor crisisopvang. Onze crisispleegouders weten dat het kind vaak een nare periode achter de rug heeft en zijn hiervoor speciaal getraind. Zij bieden een kind een zo ‘normaal’ mogelijk gezinsleven. Bij de plaatsing wordt gezocht naar een pleegouder in de buurt, zodat het kind op dezelfde school kan blijven. 

Terugkeer

Op het moment dat een kind bij het pleeggezin verblijft, wordt door hulpverleners en ouders hard gewerkt aan het oplossen van de problemen in het gezin. Het doel is uiteindelijk altijd gericht op terugkeer naar van het kind naar huis. Dat kan pas als de situatie thuis echt verbeterd is. Is terugkeer niet mogelijk, dan wordt eerst bekeken of het kind bij de huidige pleegouders kan blijven. Wij kijken altijd wat het beste is voor het kind en wat er mogelijk is. Soms is dat wonen in een pleeggezin, soms is dat tijdelijk verblijven in een van onze logeerhuizen.

Een client aanmelden voor crisispleegzorg?