Annemieke

Annemieke maakte zich zorgen over haar zoontje Jochem (3). Omdat het moeilijk was om contact met hem te krijgen. Gelukkig trok zij tijdig aan de bel.

“Mijn zoontje Jochem was als baby altijd al onrustig. Hij huilde veel en had moeite om in slaap te komen. Toen Jochem ongeveer 16 maanden was, besloot ik een afspraak te maken bij de kinderarts van het consultatiebureau. 

Achterstand

Ik maakte me zorgen over zijn ontwikkeling. Het was moeilijk om contact met hem te krijgen, oogcontact was er bijna niet bij. Jochem reageerde nooit op zijn naam als wij hem riepen.

Na het gesprek met de kinderarts is het balletje gaan rollen. Zij verwees ons door naar het Centrum Autisme, waar ons vermoeden bevestigd werd: Jochem heeft een autisme spectrumstoornis en een achterstand van een jaar.

Daghulp

Er werd ons daghulp aangeraden voor Jochem, aangevuld met een Pivotal Response Treatment (PRT) training om zijn contactuele en communicatieve ontwikkeling op gang te helpen. Via Jeugdformaat kon Jochem al met net twee jaar starten op de daghulp.

Inmiddels is Jochem drie en heeft hij al veel vorderingen gemaakt. Hij maakt (oog)contact met volwassenen en kinderen, is een stuk socialer en hij gaat steeds meer woorden gebruiken. Hierdoor kan hij zich beter uiten en duidelijk maken wat hij wil, dat scheelt een hoop frustraties.

Hulp in vroeg stadium

Ik ben blij dat ik zo vroeg al aan de bel heb getrokken en ben erg tevreden over de daghulp. Jochem krijgt de hulp die hij nodig heeft en hij gaat er altijd met plezier heen. Spraak blijft een aandachtspunt voor Jochem, maar met de vorderingen die hij nu maakt heb ik er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen met hem.”

* Om privacyredenen zijn namen en foto gefingeerd.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.