Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Renuka

In de serie 'hulpverleners over gedeeld opvoederschap' vertellen drie hulpverleners over de uitdagingen en successen in hun werk op het gebied van gedeeld opvoederschap. Vandaag vertelt Renuka. Zij werkt als pleegzorgbegeleider en is vanaf het begin van een plaatsing betrokken. 

‘Dat iedereen elkaar de ruimte geeft, dat is volgens mij de sleutel tot succes in gedeeld opvoederschap. De ruimte om je mening te laten horen. De ruimte om je zorgen, hoop en wensen te delen. En de ruimte om vooral heel veel van een kind te houden. Als iedereen elkaar die ruimte geeft en in harmonie met elkaar samenwerkt, heb ik mijn doel bereikt.

Als pleegzorgbegeleider help ik iedereen die bij een pleegzorgplaatsing betrokken is: ouders, pleegouders, het kind, maar ook de school, andere hulpverleners en de gemeente. Dat zijn nogal wat partijen. Ik begin het liefst bij de ouders. “Bij wat voor pleeggezin zouden jullie een goed gevoel hebben?”, vraag ik ze. Dan gaan collega’s van bemiddeling en matching daarnaar op zoek.

Als er een pleeggezin gevonden is, organiseer ik een kennismakingsmoment. Al vanaf dat allereerste contact is het zo belangrijk dat iedereen zich betrokken en gezien voelt, en dat er wederzijds begrip en respect is. Dat helpt enorm voor het verloop van het proces. Ik hoop altijd dat iedereen voelt dat ze een belangrijke rol spelen in het leven van het kind, en dat ze daarin ook kunnen samenwerken.

Zoals laatst, toen pleegkinderen voor het eerst bij hun eigen moeder gingen logeren. Na jaren van gesprekken en steeds iets meer uitproberen, was iedereen er eindelijk aan toe. De pleegouders konden een weekend opladen en de pleegkinderen hadden meer tijd met hun eigen moeder. Ik hoop dat we meer van dit soort mijlpalen kunnen bereiken, zo mooi.

Toch is dit wel vaak een puzzel. Als je aan het begin staat, is het nog een grote wirwar en eenmaal begonnen doe je soms wel twintig keer een mislukte poging. Maar als het eenmaal af is, ligt er zo’n prachtig plaatje. Mij helpt vaak de gedachte: wie gaat later op de bruiloft van dit kind zijn? Of bij zijn diploma-uitreiking? Waarschijnlijk ouders én pleegouders. Dan verdienen die toch ook nu al een belangrijke plek?’

Lees ook:

Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Lesley

Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Francisca

Dit verhaal is eerder verschenen in het magazine Thuis in twee huizen, een speciale uitgave van Jeugdformaat over gedeeld opvoederschap. Gemist? Download de PDF-versie van het magazine hier.

Meer informatie over gezinsopvang?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.