Mijn hart voor dappere ouders die aan hun eigen trauma’s werken

Gepubliceerd op: 15 december 2022

Bij Jeugdformaat werken we vanuit ons hart. Iedere dag opnieuw zetten we ons in om kinderen, jongeren en gezinnen verder te helpen. Sommige cliënten of gebeurtenissen blijven ons bij. In ‘Mijn hart voor…’ vertellen hulpverleners over een ervaring in hun werk die zij niet snel meer zullen vergeten. Vandaag vertelt Femke (ambulant hulpverlener) over een gezin dat zij mag begeleiden. Dit doet ze met heel veel trots!

‘In mijn werk als ambulant hulpverlener mag ik veel verschillende gezinnen begeleiden. Zo ook dit gezin: een moeder en haar kinderen die in een complexe situatie zitten. Angst, trauma, hechting en verdriet staan helaas centraal in hun leven. Het gezin redt het niet meer alleen, hulp is voor hen hard nodig. 

Als jeugdhulpverlener kom ik in de eerste plaats om de kinderen te ondersteunen. Maar door een heftig verleden kampt ook de moeder met trauma’s. Door deze trauma’s lukt het haar niet om er volledig voor haar kinderen te zijn. Omdat zij zo graag een voorbeeld zou willen zijn voor hen, besluit ze in gesprek met mij dat therapie en behandelingen voor haarzelf noodzakelijk zijn. Ze wil aan haar eigen problemen werken zodat ze de situatie van haar kinderen kan verbeteren. We zijn aan de slag gegaan door een combinatie in te zetten van goed luisteren naar de behoeftes van de moeder, het observeren van de interacties tussen haar en de kinderen, het inzetten van jeugd-ggz voor de kinderen en volwassen-ggz voor de moeder. Hierdoor is duidelijk geworden wat er voor dit gezin nodig is om het weer een fijn en veilig thuis te maken voor de kinderen. 

Het is bijzonder om te zien hoe de moeder groeit in haar zelfvertrouwen door de behandeling. Ik vind het dapper van haar dat ze de stap heeft genomen om haar eigen verleden en trauma’s te verwerken. Hiermee wil ze een mooie boodschap doorgeven aan haar kinderen: er is altijd een uitweg, hoe moeilijk dingen ook zijn. En als gezin kunnen we alles aan. Ondanks alles waar zij doorheen ging is het haar wel gelukt om haar kinderen te ondersteunen in hun behandelingen. De nieuwe dingen die zij met onze hulp heeft geleerd heeft zij zichzelf eigen gemaakt en past ze nu toe in de opvoeding. De moeder maakt grote stappen in het ondersteunen van haar kinderen en leert om met haar emoties om te gaan. Ze loopt er niet meer voor weg, maar helpt, steunt en troost. Door haar groei, inzet en vasthoudendheid maken haar kinderen ook stappen. Ook zij voelen zich rustiger en gelukkiger.  

Een paar weken geleden vond de eindevaluatie plaats voor een van de kinderen. Daarin hebben wij gezamenlijk met alle betrokken hulpverleners onze trots naar de moeder uitgesproken. Voorlopig blijf ik nog betrokken in het gezin. Ik ben dankbaar dat ik hen mag begeleiden.’ 

Meer weten over ambulante hulp in het gezin?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.