Scheidingsexpertise onder één dak: Kenniscentrum Kind en Scheiding

Gepubliceerd op: 14 juli 2017

Het aantal complexe (echt)scheidingen blijft toenemen. Een complexe scheiding heeft gevolgen voor ouders, maar vooral ook voor kinderen. Hulp bij scheiding is daarom hard nodig. In de regio zijn er verschillende organisties die hulp bij scheiding bieden. Maar het aanbod is versnipperd en kinderen, ouders en professionals hebben moeite om de juiste kennis en informatie te vinden. Jeugdformaat heeft de ambitie om al die kennis in één centrum onder te brengen. Daarom heeft op 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin, het Kenniscentrum Kind en Scheiding haar deuren geopend. 

In het Kenniscentrum Kind en Scheiding werken scheidingsexperts van Jeugdformaat, Schoolformaat, mediators aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland, Villa Pinedo en TNO samen aan één doel: ouders en hun kinderen in onzekere tijden van scheiding in hun eigen kracht zetten. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is er voor ouders, kinderen, hun netwerk én professionals die betrokken zijn bij een (echt)scheiding.

Cijfers

Jaarlijks krijgen 72.000 kinderen en jongeren te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Vaak verloopt de scheiding goed, maar in steeds meer gevallen verloopt de scheiding uiterst moeizaam. Gelukkig is er hulp. In 2016 hielp Jeugdformaat meer zo’n 500 ouderparen met Ouderschap Blijft. Een methode die ouders in een complexe scheiding helpt om goede afspraken te maken over opvoeding van en omgang met hun kinderen, in het belang van de kinderen. Schoolformaat trainde in 2016 meer dan 100 kinderen en jongeren waarvan de ouders in scheiding lagen. Zij werden geholpen bij het beter omgaan met en steviger in de schoenen staan tijdens de scheiding van hun ouders.    

 Hulp op maat toegankelijker

Samen met de andere partners verbeteren Jeugdformaat en Schoolformaat de toegang tot de hulp. “Onderzoek heeft aangetoond dat onenigheid tussen ouders in geval van een (echt)scheiding negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een kind. Maar zit je als ouder in een lastige scheiding, dan  ga je soms voorbij aan de positie en het belang van een kind. We helpen ouders de belangen van het kind centraal te zetten”, vertelt Wendy van Vliet, van Kenniscentrum Kind en Scheiding. Wendy vervolgt: “Niet elke scheiding is hetzelfde. Sommige ouders zijn in staat om met een klein beetje ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Dat geldt ook voor kinderen. Het ene kind vindt zijn of haar eigen weg, een ander kind heeft hulp nodig om met de scheiding om te kunnen gaan. Welke behoefte ouders, kinderen maar ook professionals hebben, wij passen de begeleiding hierop aan.

Gratis advies en spreekuur

Vanaf 15 mei kunnen ouders, kinderen, hun netwerk en professionals terecht bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding via www.kenniscentrumkindenscheiding.nl (live vanaf 15 mei), 06 112 591 95, kenniscentrum@jeugdformaat.nl of door binnen te lopen tijdens de spreekuren op dinsdagen 18.00-20.00 uur, woensdagen 9.00-11.00 uur en vrijdagen 9.00-11.00 uur op de Albertus de Oudelaan 1, Voorburg. Aan advies van Kenniscentrum Kind en Scheiding zijn geen kosten verbonden. 

Meer weten over het Kenniscentrum?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.