Tips en adviezen; met je kind(eren) thuis

De maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor veel ouder(s)/verzorger(s). Kinderen en jongeren gaan nu tot en met in ieder geval 6 april niet meer naar de opvang of naar school. Omdat veel ouder(s)/verzorgers(s) nu hele dagen met de kinderen doorbrengen, delen wij een aantal algemene adviezen en ideeën voor activiteiten. Het is belangrijk om, juist in deze periode, structuur aan te brengen en activiteiten aan te bieden. Vanuit school worden er vast ook activiteiten of opdrachten aangereikt. 


Op deze pagina delen we een aantal adviezen en voorbeelden van activiteiten. Gaat je kind naar school, dan vraagt begeleiding en hulp van jou bij het schoolwerk al best veel van je. Uiteraard  is het zo dat schema’s en activiteiten voor ieder kind en elk gezin weer anders zullen zijn. Daarom is het advies om te kijken wat bij je kind en je gezin past. 

Wanneer er een hulpverlener bij je gezin betrokken is kan deze ook meedenken. Naast deze adviezen is het uiteraard belangrijk dat je op de gezondheid van jezelf en iedereen om je heen let. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Speciaal voor pubers hebben we tips onderaan deze pagina. 

Tips 

Blijf in een ritme;

 • Houd de bed en slaaptijden aan.
 • Houd zoveel mogelijk de doordeweekse regels en grenzen aan;

Maak de dag inzichtelijk en vertel ’s morgens wat jullie gaan doen;

 • Zie ook voorbeelden van dagschema’s:
  - Een dagschema in tekst
  - Een dagschema in pictogrammen (voor jonge kinderen).
  Vul bijvoorbeeld samen een A4tje in of maak samen een planbord.
 • Voor jongere kinderen is het goed om het schema in kleinere tijdblokken in te delen, bijvoorbeeld per kwartier/half uur. Bij oudere kinderen kun je met grotere tijdblokken werken.

Zorg voor individuele en gezamenlijke activiteiten in en rond het huis. 


Ga het gesprek aan met je kinderen

Er is veel informatie beschikbaar over hoe je het gesprek over het coronavirus met je kinderen kunt aangaan.

Spreek maximale schermtijd per dag af;

 • Bijvoorbeeld: 1x 30 minuten of 2x 20 minuten per dag.


Plan op de doordeweekse dagen op vaste momenten tijd voor schoolwerk in;

 • Bijvoorbeeld: 2x 45/60 minuten na het ontbijt en na de lunch.


Maak gebruik van apps waarmee de kinderen in contact kunnen blijven met vrienden en familie;

 • bijvoorbeeld face-time met opa, oma, familie en vrienden. 
 • google hangouts met vriendjes 


Voer een beloningssysteem in (voor jonge kinderen) 

Op de site gratisbeloningskaarten kan je alle beloningskaarten gratis printen en gebruiken om kinderen ander gedrag aan te leren. Een beloningskaart is eigenlijk een praktische vorm van hulp bij de opvoeding van kinderen. 


Neem als ouder op tijd een moment voor jezelf als het even teveel wordt. 

 • Wees eerlijk en praat erover


En heel belangrijk: Word de spanning je teveel? 

 • Trek dan tijdig aan de bel en neem contact op met jullie hulpverlener. Hij/zij denkt dan met je mee over een oplossing en geeft je advies.

Tips pubers

 • Blijf in een ritme;
  • Houd de bed en slaaptijden zoveel mogelijk aan. Accepteer ook dat deze iets anders zullen zijn (net zoals voor jezelf wanneer je thuis werkt)
  • Zorg dat er een duidelijk verschil blijft tussen doordeweeks en het weekend
 • Maak een weekplanning voor het schoolwerk
  • Laat je kind hierin meedenken, de kans is groter dat hij/zij zich er dan aan houdt.
  • Blijf kaders aangeven waarin je je kind keuzemogelijkheden heeft (je mag een uur later beginnen maar dat betekent ook dat je een uur later doorgaat).
  • Durf van de planning af te wijken als dit nodig is (bijvoorbeeld eerder stoppen wanneer je kind al klaar is)
 • Maak onderscheid tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd
  • Leg je kind uit dat je onder werktijd niet gestoord kan worden tenzij je kind schoolvragen heeft. Als je een belangrijk telefoontje moet doen waarin je echt niet gestoord kan worden geef dit van tevoren aan.
  • Wissel zoveel mogelijk af zodat het goed vol te houden is. 
 • Zorg dat je kind tussendoor voldoende ontspanning heeft en laat hem/haar meedenken waar hij/zij behoefte aan heeft.
 • Stel voor om dingen samen te doen maar accepteer ook dat je kind hier (nog) geen behoefte aan heeft en vooral behoefte heeft aan contact met vrienden.
  Blijf dit wel aanbieden ondanks dat je kind het mogelijk de eerste paar keer afwijst (bijvoorbeeld samen ontbijten, lunchen een ommetje maken).
 • Wees eerlijk en praat over wat de situatie met jou doet wanneer je het moeilijk hebt.
  Je kind zal zo beter begrijpen dat je ook tijd voor jezelf nodig hebt en zelf eerder aangeven wanneer hij/zij het moeilijk heeft. Probeer zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven door rustig te blijven en weg te lopen wanneer dit even niet lukt. Durf je kwetsbaar op te stellen wanneer dit niet lukt en bijvoorbeeld sorry te zeggen wanneer je een keer geïrriteerd reageert.
 • Geef je kind elke dag complimenten over wat hij/zij goed heeft gedaan.

Afbeeldingen mede mogelijk gemaakt door www.flaticon.com


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.